Som ett led för ökad tillgänglighet har Nacka kommun skapat fyra nya e-tjänster inom öppenvård som alla startade i maj i år. Digital bokning är en av dem, invånarna kan själva kan boka telefonrådgivning, onlinemöte eller personligt besök med behandlare till beroendemottagning, Familjemottagning, stödcentrum och Minimaria. Servicen har inneburit ett ökat inflöde. Behandlarna lägger ut Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

Vallentuna kommun har startat en chatt som har fokus på psykisk ohälsa och beroendeproblematik. Det är öppenvården i Vallentuna kommun som under juni startade upp sin chatt, som riktar sig till kommunens invånare som upplever ökad press och en svår livssituation. Tanken med chatten är att vägleda och ge råd och information om vilka möjligheter Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

Är ni intresserade av IoT har VINNOVA ett erbjudande för den som har idéer om hur sakernas internet (Internet of Things, IoT) kan användas i offentlig sektor för att uppnå en hög livskvalitet för människor i Sverige. Syftet är att öka offentlig sektors förutsättningar och förmåga att använda IoT. VINNOVA vill ge offentlig sektor möjlighet Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

Aktuell information direkt i telefonen är nu verklighet för omvårdnadsförvaltningens personal. Telefonen är det viktigaste arbetsredskapet som många medarbetare inom omvårdnadsförvaltningen har. I den finns all planering och dokumentation för arbetet. Genom appen ”Vård och omsorg i Falu kommun” får medarbetarna nu enklare tillgång till aktuell information. Mer information och kontakt hittar ni på FSS Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

FSS startar Linkedin-grupp med målet att ta tillvara, dela och sprida viktiga lärdomar och erfarenheter med kollegor i en annan kommun. Krisen som samhället upplever till följd av covid-19-pandemin ställer krav på att snabbt nå fram till nya lösningar för att klara utmaningarna i välfärden. Under våren har digitaliseringens möjligheter använts på ett sätt som Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”