Inera utvecklar och förvaltar tjänsterna inom 1177 Vårdguiden. Nu pågår ett arbete där man ser över hur det skulle fungera i praktiken. På Vitalis presenterade Inera sitt arbete och du kan ta del av det HÄR Än så länge har det varit regionerna som använder tjänsterna men kan inte kommunerna också använda det som en Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

Idag skickas känslig information mellan kommuner, regioner och statliga myndigheter ofta med fax eller brev. Med tjänsten Säker digital information, SDK, ska man kunna skicka informationen digitalt istället. Inera ansvarar för den adressbok som utgör kärnan i tjänsten. Redan nu är det dags att börja med lokala förberedelser för att kunna införa tjänsten när den Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

E-hälsomyndigheten har under flera år utfört kartläggningar av kunskapsstöd som främjar verksamhetsutveckling med hjälp av digitalisering inom hälso-och sjukvård och socialtjänst. Kunskapsstöden riktar sig till en bred målgrupp, som till exempel chefer, verksamhetsutvecklare och olika professioner. Kartläggningen sker i samverkan med en rad myndigheter och organisationer som bidrar med sina stöd och underlag. Syftet är Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

Det är många som har efterfrågat mer information om hur SKRs arbete med att stötta kommunerna kring moderniseringen av socialtjänstens verksamhetssystem så här kommer en uppdatering! SKRs arbete med beställarnätverk socialtjänst har pågått i två år och nu har det arbetet ytterligare intensifierat inom SKR Koncernen. Sedan årsskiftet har arbetet skalats upp genom att bilda Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”