E-hälsomyndigheten har under flera år utfört kartläggningar av kunskapsstöd som främjar verksamhetsutveckling med hjälp av digitalisering inom hälso-och sjukvård och socialtjänst. Kunskapsstöden riktar sig till en bred målgrupp, som till exempel chefer, verksamhetsutvecklare och olika professioner. Kartläggningen sker i samverkan med en rad myndigheter och organisationer som bidrar med sina stöd och underlag. Syftet är Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

Det är många som har efterfrågat mer information om hur SKRs arbete med att stötta kommunerna kring moderniseringen av socialtjänstens verksamhetssystem så här kommer en uppdatering! SKRs arbete med beställarnätverk socialtjänst har pågått i två år och nu har det arbetet ytterligare intensifierat inom SKR Koncernen. Sedan årsskiftet har arbetet skalats upp genom att bilda Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

E‑hälsomyndigheten har under hösten 2020 genomfört en kartläggning av nationella stöd och underlag som främjar digital verksamhetsutveckling inom kommunerna. I listan med nationella stöd och underlag hittar du bland annat Ineras samlingssida för tjänster i alfabetisk ordning som kan inspirera och bidra till verksamhetsutveckling, skapa förståelse för vilka behov som olika digitala tjänster kan fylla Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”