E‑hälsomyndigheten har under hösten 2020 genomfört en kartläggning av nationella stöd och underlag som främjar digital verksamhetsutveckling inom kommunerna. I listan med nationella stöd och underlag hittar du bland annat Ineras samlingssida för tjänster i alfabetisk ordning som kan inspirera och bidra till verksamhetsutveckling, skapa förståelse för vilka behov som olika digitala tjänster kan fylla Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

Umo.se är en webbplats om sex, hälsa och relationer för unga mellan 13 och 25 år. UMO finns för att ge unga bättre förutsättningar för en god hälsa och stärkt självkänsla. Tjänsten finansieras av kommuner och regioner i samverkan.  Umo.se webben ska vara det självklara valet när unga söker information och dialog om kroppen, sex, relationer, psykisk Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

E-tjänsten Journalen gör det möjligt för invånarna att läsa journalinformation från hälso- och sjukvård och tandvård, via nätet och genom inloggning i 1177 Vårdguiden. Anteckningar från vårdbesök, information om vaccinationer, remisser, diagnoser, tandvård, läkemedel och provresultat har tidigare funnits tillgängliga via tjänsten Journalen som används av alla regioner.   Nu har även kommunerna möjlighet att ge invånarna möjligheten att Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”