Den 1 december 2022 ordnade Kompetenscenter en digital konferens för att lyfta utmaningar och vägen framåt mot en digital äldreomsorg. Här finns korta filmer som modellkommuner tagit fram och inom kort kommer även två av de mest uppskattade föreläsningarna att kunna se och höras igen. Kompetenscenter har under projekttiden 2020-2020 stöttat kommunerna genom att samla, Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

Att lyckas med välfärdsteknik är vägen framåt mot en digital äldreomsorg Det är med stolthet som jag summerar mina tre år som samordnare för SKR:s Kompetenscenter välfärdsteknik. Under de här åren har jag följt arbetet med att verksamhetsutveckla omsorgen om de äldre med digitala lösningar. Och kommunerna har verkligen bevisat sin förmåga att ställa om Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

Digital infrastruktur möjliggör att teknik används i ordinärt- och särskilt boende. För ett lyckat införande av välfärdsteknik behöver kommuner ha kunskap om den digitala infrastrukturen. Då tillgång till internet har blivit en grundläggande förutsättning i samhället behöver även brukare som flyttat in i särskilt boende ha tillgång till internet. Länkar från SKR ger vägledning för Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

Vad innebär rollen som verksamhetsutvecklare för välfärdsteknik? Under frukostseminariet ger Kompetenscenter tips på hur du som verksamhetsutvecklare kan inspireras i ditt arbete. Du får också tips på information för utveckling av verksamheten med välfärdsteknik.  Datum: 9 december 2022 Tid: 8.30 – 9.30 Plats: Digitalt (Teams) Sista anmälningsdag: 7 december 2022 Innehåll Diskussioner kommer att ske i mindre grupper för Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

I ett land som Sverige där samhället till stora delar är digitaliserat och digitala verktyg och tjänster det normala, hamnar de som inte använder internet i ett utanförskap. För de flesta svenskar är det uppkopplade, digitala livet en naturlig del av vardagen och nio av tio svenskar använder internet varje dag. Men en femtedel av Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”