Skellefteå kommuns vård- och omsorgsavdelning arbetar aktivt med kompetensutveckling och har skapat ett lärcentra för medarbetare, studenter, och praktikanter. Syftet var att skapa en lärmiljö för bästa möjliga kunskapsutveckling där hjärna, hjärta, och hand stimuleras samtidigt. Läs mer om deras arbete här. Det här har arbetet lett fram till På Lärcentra stärks kunnande genom simulering Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

Det kan vara svårt att föreställa sig hur det är att behöva hjälp. Genom att uppleva hur det är att ha en nedsättning av funktioner och hur det påverkar vardagen har Karlstad kommuns medarbetare fått en fördjupad förståelse för hur det är att inte klara det man vill på egen hand. Upplevelseverkstaden består av ett Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

Tips på hur din kommun får råd med välfärdsteknik Visste du att det finns ekonomiska medel att söka för att verksamhetsutveckla äldreomsorgen med välfärdsteknik? Det pågår nu en treårig satsning där kommuner kan ansöka om stimulansmedel. Den här omgången är sista ansökningsdag 1 december. Motsvarande resurser kommer även att kunna rekvireras under 2022. Medlen kan exempelvis användas Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

I juni 2020 utsågs Borås av Sveriges kommuner och regioner (SKR) som en av tio kommuner i Sverige som ska fungera som modell för äldreomsorgens digitalisering. Modellkommunerna ska tillsammans med SKR stötta andra kommuner med kunskap om digitala tjänster och välfärdsteknik. Borås stad vill inspirera kommuner till att få seniorer som är självständiga och senarelägga Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”