Kompetenscenter välfärdsteknik, SKR bjuder in till ett webbseminarium, annan webbplats som öppnas i ny flik om hur kommuner som lyckats med införandet av välfärdsteknik inom äldreomsorgen gjort för att nå dit. Tid: 10 februari 2021 10.00 – 11.30 Målgrupp: Kommuner med fokus på verksamhetschefer, utvecklare och projektledare inom välfärdsteknik. Deltagare från sex modellkommuner kommer bland annat att Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

Inspiration om LoU som möjlighetslagstiftning och hur verksamhetsutveckling ochupphandlingsprocessen är en sammanflätad process! Ett samtal med Martin Perlstedt Enhetschef Upphandling Borås stad, Maria Jonsson Förvaltningschef Borås stad – vård och äldreförvaltningen en av SKRs modellkommun samt Maria Öhman Strateg med inriktning innovation Upphandlingsmyndigheten och Gustav Blomberg, upphandlingsjurist SKR Kompetenscenter Välfärdsteknik, om hur upphandling kan vara Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

Nu finns ett nyhetsbrev om SKRs treåriga satsning på välfärdsteknik och digitala arbetssätt i äldreomsorgen. Som även publiceras här på digitalvardochomsorg.se. Prenumerera så får du senaste nytt om hur Kompetenscenter välfärdsteknik stöttar kommunerna genom att samla, skapa och sprida kunskap och kompetens inom områden som rör verksamhetsutveckling av äldreomsorgen genom digitalisering. Du får även inspiration Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

Är du anställd i en kommun och intresserad av förhandling och dialog vid upphandling av välfärdsteknik? Då är kanske den här utbildningen något för dig! Kompetenscenter Välfärdsteknik erbjuder kommuner att delta i en utbildningsserie om möjligheter och nytta med att använda förhandlat förfarande och konkurrenspräglad dialog inom upphandling av välfärdsteknik. Måndagen den 22 februari erbjuder Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”