Inkluderande Innovation är en satsning för att svensk medicinteknisk innovation ska blir mer träffsäker, relevant och kraftfull när den också är jämställd och inkluderande. Ett aktivt jämställdhetsarbete och ett normkritiskt arbetssätt kan bidra till nya arbetssätt, till upptäckt av nya målgrupper och, inte minst, till nya medicintekniska produkter och tjänster. Med ett mer inkluderande synsätt Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

Mdtech4Health utlysning Innovatörer i vård och omsorg 2021 riktar sig till vård- och omsorgsgivare med innovativa idéer som inkluderar medicinteknik. Samverkan med en akademisk part är önskvärt men inte nödvändigt.   Projektet kan till exempel handla om att utvärdera idéer som tagits fram hos vård- och omsorgsgivare och validera att dessa har förutsättningar att kommersialiseras, Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

Artificiell intelligens (AI) håller mycket snabbt på att få stort genomslag inom flera samhällssektorer, inte minst inom hälso- och sjukvården. Dessa snabba förändringar medför även krav på kompetensutveckling och skapar behov av nya hälsoprofessioner. Utbildningen är framtagen inom ramen för Medtech4healths projekt AI för vård och omsorg i samarbete med RISE. Vinnova har finansierat utbildningen. Introduktionsutbildningen – Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

Har du en samverkanspartner eller verkar du i vård och omsorg och arbetar med utveckling och implementering av innovativ teknik i sin dagliga verksamhet och som du tycker förtjänar uppmärksamhet? I så fall skulle vill vi uppmuntra dig att nominera hen till Medtech4Health innovation Award! Finalister kan vinna 100 000 kronor och får göra en Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”