Medtech4Health Innovation Award är ett pris som delas ut i syfte att uppmärksamma de goda förebilder som finns i vård och omsorg när det handlar om att implementera medicinteknik i vardagen. Priset syftar även till att vara ett stöd i det fortsatta arbetet med att sprida den kunskap och medicintekniska produkt eller tjänst som har Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

Inkluderande Innovation är en satsning för att svensk medicinteknisk innovation ska blir mer träffsäker, relevant och kraftfull när den också är jämställd och inkluderande. Ett aktivt jämställdhetsarbete och ett normkritiskt arbetssätt kan bidra till nya arbetssätt, till upptäckt av nya målgrupper och, inte minst, till nya medicintekniska produkter och tjänster. Med ett mer inkluderande synsätt Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

Mdtech4Health utlysning Innovatörer i vård och omsorg 2021 riktar sig till vård- och omsorgsgivare med innovativa idéer som inkluderar medicinteknik. Samverkan med en akademisk part är önskvärt men inte nödvändigt.   Projektet kan till exempel handla om att utvärdera idéer som tagits fram hos vård- och omsorgsgivare och validera att dessa har förutsättningar att kommersialiseras, Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

Artificiell intelligens (AI) håller mycket snabbt på att få stort genomslag inom flera samhällssektorer, inte minst inom hälso- och sjukvården. Dessa snabba förändringar medför även krav på kompetensutveckling och skapar behov av nya hälsoprofessioner. Utbildningen är framtagen inom ramen för Medtech4healths projekt AI för vård och omsorg i samarbete med RISE. Vinnova har finansierat utbildningen. Introduktionsutbildningen – Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”