Artificiell intelligens (AI) håller mycket snabbt på att få stort genomslag inom flera samhällssektorer, inte minst inom hälso- och sjukvården. Dessa snabba förändringar medför även krav på kompetensutveckling och skapar behov av nya hälsoprofessioner. Utbildningen är framtagen inom ramen för Medtech4healths projekt AI för vård och omsorg i samarbete med RISE. Vinnova har finansierat utbildningen. Introduktionsutbildningen – Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

Har du en samverkanspartner eller verkar du i vård och omsorg och arbetar med utveckling och implementering av innovativ teknik i sin dagliga verksamhet och som du tycker förtjänar uppmärksamhet? I så fall skulle vill vi uppmuntra dig att nominera hen till Medtech4Health innovation Award! Finalister kan vinna 100 000 kronor och får göra en Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

Har du och dina kollegor förbättrat för patienter och brukare genom att utveckla och/eller implementera ny medicinteknik? Har ni kanske förändrat och förbättrat ert arbetssätt? Eller vet du någon eller några som har gjort det? Nominera dem, eller varför inte dig själv, till Medtech4Health Innovation Award. Vinnande bidrag får 100 000 kronor och tre finalister Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”