E-hälsomyndigheten har under flera år utfört kartläggningar av kunskapsstöd som främjar verksamhetsutveckling med hjälp av digitalisering inom hälso-och sjukvård och socialtjänst. Kunskapsstöden riktar sig till en bred målgrupp, som till exempel chefer, verksamhetsutvecklare och olika professioner. Kartläggningen sker i samverkan med en rad myndigheter och organisationer som bidrar med sina stöd och underlag. Syftet är Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

PTS har initierat ett arbete för att ta fram en ny webbplats för frågor om digital tillgänglighet och digital inkludering. Den kommer att drivas i samverkan mellan PTS, Myndigheten för delaktighet (MFD), Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) och Myndigheten för tillgängliga medier (MTM). Syftet med webbplatsen är att ge vägledning i hur offentliga och privata Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

Myndigheten för delaktighet, MFD, bjuder in till en timmes webbseminarium den 20 april kl 8.30-9.30 Coronapandemin har inneburit stora utmaningar för vården och socialtjänsten. Konsekvenserna har blivit särskilt kännbara för barn, unga och vuxna som redan innan pandemin hade stora behov av individuella stöd eller av omfattande vård och rehabiliteringsinsatser. Myndigheten för delaktighet och Socialstyrelsen Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

Myndigheten för delaktighet har samlat tillgänglig information om sjukdomen covid-19 och coronaviruset riktat till offentliga verksamheter och till personer med funktionsnedsättning. Där kan du bland annat hitta stöd till dig som arbetar inom vård och omsorg, stöd för dig som möter personer med funktionsnedsättning i ditt arbete.