Myndigheten för delaktighet, MFD, bjuder in till en timmes webbseminarium den 20 april kl 8.30-9.30 Coronapandemin har inneburit stora utmaningar för vården och socialtjänsten. Konsekvenserna har blivit särskilt kännbara för barn, unga och vuxna som redan innan pandemin hade stora behov av individuella stöd eller av omfattande vård och rehabiliteringsinsatser. Myndigheten för delaktighet och Socialstyrelsen Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

Myndigheten för delaktighet har samlat tillgänglig information om sjukdomen covid-19 och coronaviruset riktat till offentliga verksamheter och till personer med funktionsnedsättning. Där kan du bland annat hitta stöd till dig som arbetar inom vård och omsorg, stöd för dig som möter personer med funktionsnedsättning i ditt arbete.

Passa på att visa hur din kommun använder digitaliseringens möjligheter för att fler ska få en god och jämlik hälsa och som bidrar till ökad självständighet och delaktighet i samhället. Att delta är enkelt, läs mer om tävlingen på Vitalis webb Anmälan senast 29 mars. Vinnaren utses av en jury som i år består av:• Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

Folkhälsomyndigheten har tillsammans med Forte, Socialstyrelsen, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering och Myndigheten för delaktighet tagit fram ett kunskapsstöd om möjliga insatser utifrån forskning, praktik, statistik, juridik och etik. Digital teknik för social delaktighet bland äldre personer, ett kunskapsstöd som handlar om digital teknik för att främja social stimulans och delaktighet bland äldre Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

Alla behöver vara med och delta i arbetet med Agenda 2030. Det är också ett mål i agendan att alla ska kunna ta del av resultatet och att ingen ska lämnas efter oavsett ålder, funktionsförmåga, kön etc. På Delaktighetsdagen den 18 januari 2021 får du lära dig mer om betydelsen av universell utformning i arbetet Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”