Passa på att visa hur din kommun använder digitaliseringens möjligheter för att fler ska få en god och jämlik hälsa och som bidrar till ökad självständighet och delaktighet i samhället. Att delta är enkelt, läs mer om tävlingen på Vitalis webb Anmälan senast 29 mars. Vinnaren utses av en jury som i år består av:• Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

Folkhälsomyndigheten har tillsammans med Forte, Socialstyrelsen, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering och Myndigheten för delaktighet tagit fram ett kunskapsstöd om möjliga insatser utifrån forskning, praktik, statistik, juridik och etik. Digital teknik för social delaktighet bland äldre personer, ett kunskapsstöd som handlar om digital teknik för att främja social stimulans och delaktighet bland äldre Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

Alla behöver vara med och delta i arbetet med Agenda 2030. Det är också ett mål i agendan att alla ska kunna ta del av resultatet och att ingen ska lämnas efter oavsett ålder, funktionsförmåga, kön etc. På Delaktighetsdagen den 18 januari 2021 får du lära dig mer om betydelsen av universell utformning i arbetet Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

Myndigheten för delaktighet har tagit fram en film som du kan ha som hjälp när du behöver förklara bland annat de råd och rekommendationer som finns kring corona för personer med intellektuell funktionsnedsätting. Filmen har tre delar som visar hur vi kan bidra till att minska smittspridningen, varför skyddsutrustning är viktig och att alla har Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

Nationell samling: Internationella funktionshindersdagen 2020 3 december 09:00 – 15:00 Fem spår för delaktighet och jämlikhet – en konferens om hur vi stärker det funktionshinderspolitiska arbetet. Sveriges länsstyrelser och Myndigheten för delaktighet arrangerar en konferens för att uppmärksamma den Internationella funktionshinderdagen. Ledande experter från offentliga verksamheter, civilsamhället och akademin delar med sig av olika metoder Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”