Som digital nybörjare kan man i bland vilja skriva ut material och läsa igenom i lugn och ro. PTS har tagit fram fler vägledningar för alla att använda och dela. Grundläggande kunskap Från konkret vägledning till diskussioner på djupet. Ta del av Internetstiftelsens matnyttiga och inspirerande introduktion till internet. Introduktion till internet för äldre (pdf) Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

När 2G- och 3G-näten släcks ned under de kommande fyra åren slutar en mängd utrustning att fungera. Vård och omsorg tillhör de verksamheter som berörs. Senast i slutet av 2025 förväntas 2G (GSM)- och 3G-näten att ha fasats ut. Sveriges största telekomoperatör Telia planerar att släcka sitt 3G-nät 2023 och 2G-nätet 2025. Post- och telestyrelsen Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

E-hälsomyndigheten har under flera år utfört kartläggningar av kunskapsstöd som främjar verksamhetsutveckling med hjälp av digitalisering inom hälso-och sjukvård och socialtjänst. Kunskapsstöden riktar sig till en bred målgrupp, som till exempel chefer, verksamhetsutvecklare och olika professioner. Kartläggningen sker i samverkan med en rad myndigheter och organisationer som bidrar med sina stöd och underlag. Syftet är Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

Bryt isoleringen är samlingsnamnet för PTS insatser för att minska det digitala utanförskapet som förstärkts av coronapandemin. Mellan april 2020 och mars 2021 hade PTS ett regeringsuppdrag att bidra till en lättare vardag för de äldre som hamnat i både fysisk och social isolering. Nu fortsätter många av insatserna inom ramen för PTS löpande arbete Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

PTS har initierat ett arbete för att ta fram en ny webbplats för frågor om digital tillgänglighet och digital inkludering. Den kommer att drivas i samverkan mellan PTS, Myndigheten för delaktighet (MFD), Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) och Myndigheten för tillgängliga medier (MTM). Syftet med webbplatsen är att ge vägledning i hur offentliga och privata Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”