Digin vill underlätta för dig som verksamhetsutvecklare att öka tillgängligheten i din verksamhet. Nu finns en vägledning som stöttar i arbetet att utforma och utveckla produkter, tjänster och varor i enligt med standarden för universell utformning (standarden – EN 17161:2019). Ett viktigt råd – involvera användare i utvecklingsarbetet. Vägledningen är framtagen av Digin, ett samarbete för Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

PTS och Digitalidag har tagit fram en utbildning för dig som vill hjälpa andra att komma igång digitalt. I kursen går vi igenom grundläggande steg. Kursen är digital och gratis. Bli digital coach Innan du går utbildningen kan du ta del av vår introduktionsvideo. Utbildningen är framtagen i samarbete mellan PTS och Digitalidag. Start – Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

Människor med intellektuella funktionsnedsättningar har ofta svårt att hålla koll på sin vardagskonomi. Post- och telestyrelsens (PTS) innovationstävling har finansierat utvecklingen av mobilappen ”Min ekonom” från Tietoevry. Vid PTS sextonde innovationstävling ”Från utanför till internet”, som arrangerades under 2020, var Tieto Sweden (numera Tietoevry) en av åtta vinnare. Företaget har slutredovisat sitt projekt ”Min ekonom”. Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

Beställ broschyren i tryckt format Du kan beställa broschyren i pappersformat, om du arbetar för en organisation och syftet är att sprida information som hjälper digitala nybörjare. Vi kan inte ta emot beställningar av enskilda broschyrer. Minsta beställning är 20 stycken och det är kostnadsfritt att beställa. För att beställa broschyren skickar du ett mejl Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

Digitalhjälpen har tagit fram en informationsbroschyr som vänder sig till de som har lite eller ingen vana av digital teknik och digitala tjänster. Nu finns broschyren även på Finska, Somaliska och Arabiska. Hjälp att sprida! Broschyren berättar om vad som kan vara bra med digitala tjänster och hur man kan ta ett första steg. Den Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”