Den 4 november kl.09.00-09.45 direktsändes tematräffen med rubriken “Hur ser behovet av digitala tjänster och verktyg ut för äldre under coronapandemin?”. Tematräffen anordnas inom PTS uppdrag Bryt isoleringen och var öppen för alla att följa live men går även att titta på i efterhand. I maj 2020 fick PTS regeringsuppdraget Bryt isoleringen som ska bidra Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

Länk till livesändningen publiceras strax innan nätverksträffen på www.pts.se/brytisoleringen Mellan november 2020 och mars 2021 kommer PTS arrangera tre digitala tematräffar inom uppdraget Bryt isoleringen. Det är ett regeringsuppdrag som kommit i spåren av coronapandemin och syftet är att underlätta för äldre att använda digitala verktyg och tjänster för kommunikation och vardagsbehov. Den första nätverksträffen Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

Digitaliseringssnurran är ett verktyg för att beräkna och visualisera nyttan av kommunala investeringar. Verktyget riktar sig främst till dig som har behov av stöd vid planering och beslutsfattande om bredbandsinvesteringar och digitalisering.  Snurran är inte en utan tre olika anpassade för sitt specifika område Digitaliseringssnurran för hemtjänst  Digitaliseringssnurran för socialtjänst  Digitaliseringssnurran för administrativa processer  Med Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

Nu är resultat och rapporter klara för 2019 års undersökning Svenskarna med funktionsnedsättning och internet (SMFOI). Undersökningen har finansierats av PTS och genomförts av Begripsam. Vi vill visa en tydligare bild över hur personer med funktionsnedsättning använder internet och digital teknik, och vilka behov och hinder som finns för att alla ska vara digitalt delaktiga. Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

Idéer och tjänster blir bättre om användarna för göra sina röster hörda. Därför har Post- och telestyrelsen (PTS) tagit fram tre metodguider för att inkludera användare på ett bra sätt. Metodguiderna handlar om enkäter, intervjuer och gruppdiskussioner.  I metodguiderna får du konkreta tips på hur du kan involvera användare när du utvecklar tjänster.   Metodguiderna hjälper Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”