Digitalhjälpen har tagit fram en informationsbroschyr som vänder sig till de som har lite eller ingen vana av digital teknik och digitala tjänster. Nu finns broschyren även på Finska, Somaliska och Arabiska. Hjälp att sprida! Broschyren berättar om vad som kan vara bra med digitala tjänster och hur man kan ta ett första steg. Den Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

En webbplats om digital inkludering och tillgänglighet Digin.nu är en informations­webbplats för frågor och utmaningar kopplat till digital inkludering och tillgänglighet. Fokus ligger på information, inspiration och vägledning. Webbplatsen drivs gemensamt av myndigheterna Post- och telestyrelsen (PTS), Myndigheten för digital förvaltning (DIGG), Myndigheten för delaktighet (MFD) och Myndigheten för tillgängliga medier (MTM).

PTS arbetar med att öka fokus på användarmedverkan och har i samband med det tagit fram Metodstöd för att arbeta närmare användaren Både arbetet för digital delaktighet men även genom att dela med sig av sin erfarenheter och ge vägledande tips. Syftet med metodguiderna är att fungera vägledande för aktörer som vill genomföra dialoger på Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

Under Digitalidag2021 arrangerades fysiska och digitala aktiviteter runt om i hela landet. Hade du inte möjlighet att delta den 15 oktober kan du ta del av aktiviteterna på webben. Sedan Digitalidag grundades i Sverige år 2019 har målet varit att skapa en folkbildningsrörelse, där vi tillsammans med aktörer från olika delar av samhället, samverkar för Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

Under den 15 oktober försöker vi hjälpa så många som möjligt! Utöver 1270 aktiviteter skapas även en telefonlinje tillsammans med Post-och telestyrelsen (PTS) och Xzakt dit människor i hela Sverige kan ringa och ställa frågor och få vägledning om var man praktiskt kan få hjälp med digitala verktyg och tjänster. Växeln är öppen den 15/10 mellan Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”