E-hälsomyndigheten har under flera år utfört kartläggningar av kunskapsstöd som främjar verksamhetsutveckling med hjälp av digitalisering inom hälso-och sjukvård och socialtjänst. Kunskapsstöden riktar sig till en bred målgrupp, som till exempel chefer, verksamhetsutvecklare och olika professioner. Kartläggningen sker i samverkan med en rad myndigheter och organisationer som bidrar med sina stöd och underlag. Syftet är Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

Bryt isoleringen är samlingsnamnet för PTS insatser för att minska det digitala utanförskapet som förstärkts av coronapandemin. Mellan april 2020 och mars 2021 hade PTS ett regeringsuppdrag att bidra till en lättare vardag för de äldre som hamnat i både fysisk och social isolering. Nu fortsätter många av insatserna inom ramen för PTS löpande arbete Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

PTS har initierat ett arbete för att ta fram en ny webbplats för frågor om digital tillgänglighet och digital inkludering. Den kommer att drivas i samverkan mellan PTS, Myndigheten för delaktighet (MFD), Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) och Myndigheten för tillgängliga medier (MTM). Syftet med webbplatsen är att ge vägledning i hur offentliga och privata Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

PTS sjuttonde innovationstävling är avslutad och de fyra vinnarna får tillsammans dela på 7 667 819 miljoner kronor. Vinnarna är HIQ, Intuicell, Treddy (JE Marketplace Solutions) och Funktionsrätt Skåne. Med innovationstävlingen “Betaltjänster för alla” vill PTS få fram innovativa och långsiktiga lösningar som gör det möjligt att förstå och använda digitala betaltjänster oavsett funktionsförmåga. Tävlingen Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”