Svensk hälso- och sjukvård är i världsklass när det gäller folkhälsa och medicinska resultat. Samtidigt finns återkommande problem med långa väntetider, dålig kontinuitet, bristande samverkan och svag personcentrering. Ett grundläggande problem, som diskuterats sedan mitten av 1940-talet, är dessutom den resurssvaga primärvården med alltför få allmänläkare. Ny teknik kan bidra till bättre resursutnyttjande. Brist på Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

Linköpings universitet hälsar dig välkommen till lunchseminarium torsdagen den 27 maj klockan 12-12.45. Förorten svarar är en enkätmetod som kartlägger digital delaktighet och hållbarhet i Skäggetorp. Seminariet redovisar resultat från rapporten Förorten svarar: En enkätmetod för att kartlägga digital delaktighet och hållbarhet i Skäggetorp och inbjuder till samtal.  I den här rapporten presenterars en metod Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

Peltarion och Microsoft letar efter människor som vill göra världen till en bättre plats. Har du eller dina medarbetare en idé som kan förändra hur vi jobbar med vård och omsorg i Sverige? Då är det här utmaningen för dig. Registrera dig och börja fundera på din idé. Peltarion och Microsoft kommer stötta dig med Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

Högskolan Väst och Høgskolen i Østfold har ett nära samarbete och har drivit ett gemensamt treårigt EU-projekt som heter eTeam för välfärdsteknologi – organisering, införande och användning av välfärdsteknologi i kommunal vård och omsorg. Även Trollhättan stad och Uddevalla kommun, Västra Götalands Läns Landsting samt företaget Stromder AB är medaktörer i detta projekt. Målsättningen är Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

Basprogram för våld mot barn är en utbildningen som ger dig kunskap och verktyg för att upptäcka, bemöta och hjälpa barn som varit utsatta för våld eller övergrepp. Dessa barn finns mitt ibland oss och med rätt kunskap kan vi göra skillnad. Basprogramet är framtaget av Barnafrid – ett nationellt centrum för kunskap om våld Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”