RISE leder det europeiska projektet ACE som banar vägen för framtida äldreomsorgstjänster där seniorer kan leva ett mer tryggt och självständigt liv genom ökad användningen av digitala lösningar och nya arbetssätt inom vård- och omsorg. Läs mer om projektet här: https://www.ri.se/sv/vad-vi-gor/projekt/ace-accelerating-the-home-care-innovation-ecosystem

Hur ska offentlig sektor jobba med digital transformation och AI? | RISE På detta webbinarium kommer Conny Björnehall, RISE, gå igenom trender, omvärldsanalys och ge exempel på hur man jobbar med digitaliseringens nya möjligheter. Vi tittar också på hur man kopplar samman digitalisering och hållbar omställning för att kunna nå twin transition. Vi ger förslag Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

Fastigheten som nav för resursoptimering och bättre hälsa | RISE Flaggskeppet är ett innovationsprojekt som Riksbyggen, RISE, Hudiksvalls kommun och Haparanda stad drivit för att forska kring data i framtidens boende för äldre. I projektet samlas kunskap för att utveckla ett värdigt liv för de boende, kostnadseffektiva lösningar för kommunen och en utvecklande arbetsmiljö för Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

SARDIN | RISE Projektet SARDIN – Systemdemo, Analys, Resurseffektivitet, Datahantering, Integritetsskydd, Nyttiggörande – vill, i samverkan mellan aktörer, möjliggöra användning av hälsodata för att lättare driva forskning, utveckling och innovation framåt. Målet är att påskynda utvecklingen av nya behandlingsmetoder och produkter som på sikt främjar god och jämlik hälsa. Den snabba teknologiska och medicinska utvecklingen de Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”