IoT-lösningar är en viktig resurs när vård och omsorg i allt högre grad skall ske nära individen och i hemmet. Men nya digitala lösningar kräver ofta förändrade arbetssätt som kan upplevas utmanande för de som arbetar inom vården. Detta strategiska projekt fokuserar på att underlätta implementeringsfasen av IoT-lösningar inom vård och omsorg. Teknik kan bidra Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

Tredje fredagen varje månad bjuder Experio Lab in till digitala forskningsfrukostar där nationella och internationella forskare bjuds in för att presentera aktuell forskning kopplat till tjänstedesign, tjänstelogik och användardrivna tjänster inom offentlig sektor där huvudfokus ligger på ökat värdeskapande för invånaren.  En seminarieserie med Experio Labs forskarnätverk Upplägget för Experio Seminars varierar då varje forskare Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

Vård och omsorg i Mölndal satsar på digitalisering och jobbar utifrån devisen “digitalt först”?Det gör vi för att stärka individens rätt till självständighet, delaktighet, självbestämmande och för att skapa en meningsfull vardag som bidrar till god hälsa – genom hela livet! I Mölndal kan du erbjudas digitala stöd och hjälpmedel, som gör dig mer självständig Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

Testbädden AllAgeHub syftar till att stimulera användning av välfärdsteknik som möter användarnas reella behov. Projektet finansieras av Vinnova, Västra Götalandsregionen och de 13 medlemskommunerna i Göteborgsregionen, vilken också är projektägare. Detta Nyhetsbrev ger information om aktuell status. Rapporteringen utgår från de fyra perspektiv som också speglar projektets samverkansaktörer: offentlig sektor, näringslivet, civilsamhället, akademin. Projektet vänder Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

Akademi Digitala Samtal och Linköpings Universitet bjuder in till ett kostnadsfritt webbinarium om REAGERA – Sjukvårdens ansvar i mötet med äldre utsatta för övergrepp. Vi får här möta Johanna Simmons som är forskningsledare för REAGERA på LIU prata om forskningen och resultatet med att ta fram verktyget REAGERA-S för att screena äldre utsatta för övergrepp. REAGERA står för Responding Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”