VGR har tagit fram en steg för steg guide som beskriver fyra steg i i effektutvärderingen, tydligöra, planera, Samla in och analysera samt använda och sprida resultatet.   Ta del av guiden HÄR och för att läsa mer om guiden besök VGRs webb  För att mäta en innovations skapade effekter och värde kan det vara lämpligt att utföra en s.k. effektutvärdering. Syftet är att få kunskap Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

Internetstiftelsen presenterar i delrapporten att år 2020 använder de allra flesta internet varje dag i Sverige, men många uppger att de behöver hjälp med olika digitala aktiviteter. Det finns också fortfarande de som använder internet mer sällan, eller inte alls. De riskerar ett utanförskap i takt med att digital kompetens blir allt viktigare för att Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

Elements of AI är en kostnadsfri onlinekurs som beskriver grunderna i artificiell intelligens (AI). Kursen riktar sig till alla som vill veta vad AI är, vad man kan göra (eller inte göra) med AI och hur AI påverkar våra liv. Du behöver inte vara insatt i matematik eller programmering. Utbildningen kombinerar teori med praktiska exempel och kan göras Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

Under våren 2019 testade fler kommuner i Sörmland det digitala behandlingsstödet Previct Alkohol i projektet ”Digital Alkoholprevention i Sörmland” (DiAS). Projektets syfte var att i samverkan med åtta kommuner i Sörmland, testa och inhämta erfarenheter från Previct från både behandlare och klienter. 13 behandlare och 18 klienter deltog i studien som skulle utvärdera om Previct kan rekommenderas som komplement till ordinarie Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

Studien som publicerats i tidskriften Journal of Rehabilitation Medicine, presenterar nya data om Bioservo Technologies kraftförstärkande robothandskar, som har ett mjukt exoskelett. Fokus låg på handskarnas användbarhet i det dagliga livet samt deras effekt när det gäller att stärka handens grepp. HÄR hittar du hela artikeln och HÄR kan du läsa abstract   Tio personer som fått en stroke och tio personer med sjukdomen multipel skleros, MS deltog i studien. Deltagarna använde handsken Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”