SARDIN | RISE Projektet SARDIN – Systemdemo, Analys, Resurseffektivitet, Datahantering, Integritetsskydd, Nyttiggörande – vill, i samverkan mellan aktörer, möjliggöra användning av hälsodata för att lättare driva forskning, utveckling och innovation framåt. Målet är att påskynda utvecklingen av nya behandlingsmetoder och produkter som på sikt främjar god och jämlik hälsa. Den snabba teknologiska och medicinska utvecklingen de Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

Prenumerera på vårt nyhetsbrev om e-hälsa och välfärdsteknik | RISE Vilka resultat har kommuner och regioner uppnått när de infört digitala tjänster och nya arbetssätt? Vilka kompetenshöjande aktiviteter och nätverk erbjuds? Vilka forskningsresultat bidrar till implementering? Är du intresserad av frågor kopplat till e-hälsa och välfärdsteknik? Då är det här nyhetsbrevet rätt för dig. Följ Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

Digitaliserings-FOMO och vägen framåt | RISE FOMO (fear of missing out) må ha varit ett trendord men det är också ett vanligt psykologiskt fenomen som kännetecknas av stress eller rädsla för att missa något i omvärlden som anses viktigt eller har potential att vara fördelaktigt för en själv. Mot bakgrund av den snabba digitala utveckling Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”