Ny lag om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation Från årsskiftet blir det möjligt för vårdgivare och omsorgsgivare att dela personuppgifter med varandra genom sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation. Den 1 januari 2023 börjar lagen (2022:913) om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation gälla. Enligt lagen kan då vårdgivare och socialtjänstens verksamheter som gäller omsorg om äldre personer och personer Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

Att förebygga och förhindra smitta är en viktig del av socialtjänstens verksamheter. Det är den som bedriver verksamheten som har ansvar för att se till att rutiner finns på plats och följs i arbetet. Nu har Socialstyrelsen tagit fram en utbildning som stödjer chefer i att följa och följa upp reglerna. Utbildningen är webbaserad, kostnadsfri Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

Psykisk hälsa är ett prioriterat område hos Socialstyrelsen. På Socialstyrelsens webb finns kunskap, råd och regler om behandling av och stöd till personer med psykisk ohälsa, och om att förebygga suicid, det vill säga självmord. God psykisk hälsa är grundläggande för att människor ska kunna förverkliga sina möjligheter, hantera livets svårigheter och bidra till samhället. Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

Samverkan är A och O för rätt vård och stöd En fungerande samverkan mellan bland andra hälso- och sjukvården, skolan, elevhälsan och socialtjänsten kan vara avgörande för att barn och unga med psykiatriska tillstånd ska få rätt vård och stöd. Förutsättningarna för samverkan skiljer sig åt runt om i landet. För att få det att Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

Webbplatsen Digital verksamhetsutveckling i vården består av två delar – en utbildning och ett juridiskt stöd för dokumentation. Utbildning Utbildningen handlar om digital verksamhetsutveckling där huvuddelen av innehållet utgörs av e-hälsolösningar från fyra sjukvårdsregioner. Dessa ska ses som exempel på lösningar som har utvecklats och implementerats i landstingen. De visar på olika delar av hälso- och Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”