Uppdrag om välfärdstekniks påverkan på verksamheter inom äldreomsorg – Regeringen.se Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att kartlägga och analysera användningen av välfärdsteknik inom äldreomsorgen. Uppdraget innebär att Socialstyrelsen ska undersöka lokala erfarenheter av att införa välfärdstekniker, med fokus på resurseffektivitet och kvalitetsutveckling. Socialstyrelsen ska samarbeta med relevanta myndigheter och organisationer och har tilldelats 1,5 Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

Välkommen till vårens erfarenhetsutbyten mellan verksamhetsutvecklare i äldreomsorgen! – Socialstyrelsen Du som arbetar med kvalitets- och verksamhetsutveckling inom äldreomsorgen, bjuds in till åtta digitala möten på olika teman under våren där du kan byta erfarenheter med andra som jobbar med samma frågor. Mötena utgår från olika aktuella teman och sker digitalt. Du väljer de teman Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

Socialstyrelsen ska ge bättre tillgång till hälsodata för forskning – Regeringen.se Regeringen har beslutat att ge Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan för att korta handläggningstiderna och öka kvaliteten i leveranserna av beställningar av hälsodata för forskning. Socialstyrelsen ansvarar för flera hälsodataregister, bland annat patientregistret, dödsorsaksregistret och medicinska födelseregistret. De svenska hälsodataregistren är Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

AI för socialtjänsten | Digg Webbplatsen AI för socialtjänsten innehåller material om artificiell intelligens (AI). Läs berättelser från kommuner som redan börjat utforska AI-lösningar. Hitta användbara länkar till stöd, verktyg, nätverk, forskning och fördjupning. Informationen är särskilt framtagen för dig som arbetar med verksamhetsutveckling, digitalisering och innovation inom socialtjänsten. Den är till för dig som Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

Framtidens utmaningar inom äldreomsorgen – dialog mellan forskare och praktik – Socialstyrelsen Webbinarium Kostnadsfritt6 dec – 202309:00 – 11:30 Samhällskostnaderna kopplade till demenssjukdom väntas öka, vad kan vi göra för att motverka det utan att ge avkall på kvaliteten i vården och omsorgen? Den snabba AI-utvecklingen i samhället, innebär det en möjlighet eller ett hot Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”