Det vi inte ser Fyra av tio med erfarenhet av psykisk ohälsa upplever att de har blivit orättvist bemötta i vården. Ibland syns det inte på utsidan när någon mår dåligt. Ibland hörs det inte heller. Vad är det vi inte ser? Socialstyrelsen har tagit fram ett flexibelt utbildningsmaterial för bättre möten. Fokus i är Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

Socialstyrelsen har tagit fram ett stöd för att höja kompetensen hos socialsekreterare som handlägger egna ärenden inom barn- och ungdomsvården. Stöd för lärande om handläggning och dokumentation vänder sig till både nyutexaminerade och erfarna socialsekreterare och syftar till att stödja och skydda barn som riskerar att fara illa. För att öka kompetensen och därmed även Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

Det är det sjunde året som Socialstyrelsen redovisar uppgifter om utvecklingen av enkäten E-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna Du kan också ta del av rapporten e-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna i korthet. Några resultaat som lyfts är blan annat E-tjänster för ekonomiskt bistånd ökar men samtidigt visar forskning på att ett begränsat antal ansökningar behandlas Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

Ta del av Socialstyrelsens nya webbaserade stöd för att introducera socialsekreterare till socialtjänstens barn- och ungdomsvård. Stödet riktar sig till nya socialsekreterare och ger arbetsledarna stöd för planering av introduktionen. Socialstyrelsen webbaserade stöd för att introducera medarbetare till socialtjänstens barn- och ungdomsvård. Det nya stödet är en reviderad och utökad version av den tidigare yrkesintroduktionen Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”