Socialstyrelsen bjuder in till gratis webinarium den 28 april Socialstyrelsen har under hösten publicerat två kostnadsfria stöd för den sociala barn- och ungdomsvården: yrkesintroduktion och stöd för lärande i handläggning och dokumentation. I webbinariet ges en introduktion till de båda stöden, vad de innehåller och hur de kan användas. Webbinariet riktar sig till chefer, arbetsledare, Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

I Sverige får årligen ungefär 800 000 personer psykosociala insatser inom ramen för socialtjänsten och funktionshinderområdet samt 1 800 000 inom psykiatrin. Men hur vet vi om insatserna verkligen fungerar? Hur ser forskningen om effekterna av beteendemässiga, psykologiska och sociala insatserna ut i Sverige? Den 14 april, kl. 10.00–11:30, arrangerar Forte, Socialstyrelsen och SBU ett Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

Myndigheten för delaktighet, MFD, bjuder in till en timmes webbseminarium den 20 april kl 8.30-9.30 Coronapandemin har inneburit stora utmaningar för vården och socialtjänsten. Konsekvenserna har blivit särskilt kännbara för barn, unga och vuxna som redan innan pandemin hade stora behov av individuella stöd eller av omfattande vård och rehabiliteringsinsatser. Myndigheten för delaktighet och Socialstyrelsen Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

Runt om i Sverige pågår omställning till nära vård. Omställningen syftar till en sjukvård och omsorg som utförs med utgångspunkt i patientens individuella behov och förutsättningar. Det finns stöd framtaget för att implementera den nationella handlingsplanen, läs mer om det på Socialstyrelsens webb Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har tillsammans med patientsäkerhetsnätverket för medicinskt ansvariga Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

En hjälp för barn och unga att få koll på socialtjänsten – ett viktigt verktyg att sprida och använda i arbetet tillsamman med barn och unga ´. På webbplatsen Koll på soc kan den som är ung hitta information om vad socialtjänsten kan ge för stöd och hjälp. För vilka problem kan man till exempel Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”