Folkhälsomyndigheten har tillsammans med Forte, Socialstyrelsen, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering och Myndigheten för delaktighet tagit fram ett kunskapsstöd om möjliga insatser utifrån forskning, praktik, statistik, juridik och etik. Digital teknik för social delaktighet bland äldre personer, ett kunskapsstöd som handlar om digital teknik för att främja social stimulans och delaktighet bland äldre Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

Socialstyrelsen har publicerat digital verksamhetsutveckling i vården på webben som handlar om digital verksamhetsutveckling i hälso- och sjukvården och juridiskt stöd för dokumentation i hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Som inspiration till att arbeta med digital verksamhetsutveckling, med ett innehåll som omfattar: Exempel från vården där de arbetat med digital verksamhetsutveckling inklusive ett fiktivt dramatiserat patientfall. Studiosamtal Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

Socialstyrelsen har ett stöd för kommuner som ska underlätta i att skapa en lokal lägesbild över arbetet med att förhindra spridningen av covid-19 på äldreboenden. Stödet består av enkätfrågor som kan användas för att undersöka hur olika äldreboenden arbetar för att förhindra smittspridningen. Genom enkätfrågorna får kommunen en bild över hur respektive boende arbetar med Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

Det vi inte ser Fyra av tio med erfarenhet av psykisk ohälsa upplever att de har blivit orättvist bemötta i vården. Ibland syns det inte på utsidan när någon mår dåligt. Ibland hörs det inte heller. Vad är det vi inte ser? Socialstyrelsen har tagit fram ett flexibelt utbildningsmaterial för bättre möten. Fokus i är Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”