E-hälsomyndigheten har under flera år utfört kartläggningar av kunskapsstöd som främjar verksamhetsutveckling med hjälp av digitalisering inom hälso-och sjukvård och socialtjänst. Kunskapsstöden riktar sig till en bred målgrupp, som till exempel chefer, verksamhetsutvecklare och olika professioner. Kartläggningen sker i samverkan med en rad myndigheter och organisationer som bidrar med sina stöd och underlag. Syftet är Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

På Kunskapsguiden blir det enklare för den som arbetar inom socialtjänsten eller hälso- och sjukvården att hitta bästa tillgängliga kunskap, stöd och vägledning från Socialstyrelsen,samt andra myndigheter och aktörer. Här finns bland annat ett webbbaserat stöd som tagits fram av Socialstyrelsen för att introducerasocialsekreterare till socialtjänstens barn- och ungdomsvård. Nya socialsekreterare förväntas hantera komplexa situationer Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

Inför sommaren 2021 har Socialstyrelsen lagt ut en serie artiklar och hälsingar, från verksamheter inom socialtjänsten. Fokus är förberedelser för sommaren och rutiner som gett goda resultat. Där hittar du också utbildningar i basala hygienrutiner och introduktionsutbildningen för arbete inom socialtjänsten. För sommarvikarier och ny personal. Stöd och information som kan vara särskilt aktuell för Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

Kävlinge testar nyutvecklad teknik för bättre hygien. En liten sensor på tröjan som påminner om att sprita händerna. En god handhygien är centralt i arbetet för att förebygga vårdrelaterade infektioner. Inte minst nu under coronapandemin. På några äldreboenden i Helsingborgs stad och Kävlinge kommun har man testat ett digitalt påminnelsesystem som stöd till personalen i Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”