Skellefteå kommuns vård- och omsorgsavdelning arbetar aktivt med kompetensutveckling och har skapat ett lärcentra för medarbetare, studenter, och praktikanter. Syftet var att skapa en lärmiljö för bästa möjliga kunskapsutveckling där hjärna, hjärta, och hand stimuleras samtidigt. Läs mer om deras arbete här. Det här har arbetet lett fram till På Lärcentra stärks kunnande genom simulering Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

Det kan vara svårt att föreställa sig hur det är att behöva hjälp. Genom att uppleva hur det är att ha en nedsättning av funktioner och hur det påverkar vardagen har Karlstad kommuns medarbetare fått en fördjupad förståelse för hur det är att inte klara det man vill på egen hand. Upplevelseverkstaden består av ett Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

Kraftsamlingen psykisk hälsas utgångspunkt är att psykisk hälsa berör alla, och att lösningar därför måste vara breda och tvärsektoriella. Kraftsamlingen är öppen för medverkan för alla aktörer – offentliga, privata och från civilsamhället. Under ”Delta i kraftsamlingen” kan du läsa mer om hur du och din organisation kan delta. Kraftsamling för psykisk hälsa arbetar inom Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

E-hälsomyndigheten har under flera år utfört kartläggningar av kunskapsstöd som främjar verksamhetsutveckling med hjälp av digitalisering inom hälso-och sjukvård och socialtjänst. Kunskapsstöden riktar sig till en bred målgrupp, som till exempel chefer, verksamhetsutvecklare och olika professioner. Kartläggningen sker i samverkan med en rad myndigheter och organisationer som bidrar med sina stöd och underlag. Syftet är Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

Innovationsveckan – hela Sverige innoverar 4-8 oktober För tredje året i rad startar vi nu upp Innovationsveckanför alla som utvecklar offentlig sektor. Under veckan arrangeras aktiviteter runtom i landet.Programmet kommer att publiceras 20 augusti. Vill ni vara med? Arrangera en aktivitet under Innovationsveckan 2021 Är du och din organisation intresserad av att vara en del Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”