Under innovationsveckan pågick en mängd intressanta seminarier, workshops och föreläsningar. En del av dem kan du hitta på Innovationsveckans webb Ett tips är det seminarium som Järfälla kommun hade om Medarbetarkraft och användarengagemang – så skapar Järfälla nya lösningar inom socialpsykiatrin Elisabeth Helgöstam, samordnare för välfärdsteknik i Järfälla, berättar om arbetsprocessen tillsammans med medarbetare inom Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

Stöd vid läkemedelshantering – Krossningsdatabasen, en app och hemsida med information om vilka läkemedel som kan krossas så att personer med sväljsvårigheter eller med sond kan få i sig sina mediciner på ett enklare sätt. Bakom bidraget står Skånes Universitetssjukhus, enhet läkemedel. Fatima Kapetanovic och Eva Rickhag är apotekarna bakom lösningen. Vad betyder det för er att vinna priset? Att vi vunnit betyder Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

Uddevalla presenterar sig som nummer tio i ordningen i filmserien med SKRs tio modellkommun Som modellkommun ingår Uddevalla i det Kompetenscenter som bildats för att stödja Sveriges övriga kommuner när det gäller teknik, kvalitet och effektivitet med de äldre i fokus. Uddevalla är en mellanstor kommun på 57 000 invånare i hjärtat av Bohuslän. Här har Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

SKR har bedrivit ett utvecklingsprojekt med 24 kommuner och kommer nu att sprida de samlade erfarenheterna. Den 16 oktober klockan 9.00 – 16.00 kan du delta på en konferens där du får ta del av hur kollegor i andra kommuner bedriver sitt arbete med digitaliseringen, både framgångar och utmaningar på vägen. En fördjupning i de Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

I SKRs rapport Vägledning för socialtjänsten vid användning av molntjänster ges rekommendationer för verksamheter inom socialtjänsten som överväger att använda eller upphandla en molntjänst. Rekommendationerna syftar till att uppmärksamma och fånga in risker för en molntjänst som ska vägas in i den sammantagna bedömningen att använda eller upphandla tjänsten. Det erinras att varje molntjänst är Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”