E-tjänsten Journalen gör det möjligt för invånarna att läsa journalinformation från hälso- och sjukvård och tandvård, via nätet och genom inloggning i 1177 Vårdguiden. Anteckningar från vårdbesök, information om vaccinationer, remisser, diagnoser, tandvård, läkemedel och provresultat har tidigare funnits tillgängliga via tjänsten Journalen som används av alla regioner.   Nu har även kommunerna möjlighet att ge invånarna möjligheten att Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

Digitaliseringssnurran är ett verktyg för att beräkna och visualisera nyttan av kommunala investeringar. Verktyget riktar sig främst till dig som har behov av stöd vid planering och beslutsfattande om bredbandsinvesteringar och digitalisering.  Snurran är inte en utan tre olika anpassade för sitt specifika område Digitaliseringssnurran för hemtjänst  Digitaliseringssnurran för socialtjänst  Digitaliseringssnurran för administrativa processer  Med Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

Innovationsguidens modell är uppdelad i sex steg som presenterar hur ni kommer igång, vad som är viktigt att tänka på samt förslag på metoder som kan användas i de olika stegen.   När ni använder Innovationsguiden kommer ni att: • förstå er utmaning ur användarens perspektiv • förstå vad som skapar ett värde för användaren och om ni verkligen löser Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

Med anledning av rådande omständigheter i samhället med minskad möjlighet att träffas fysiskt finns möjligheten för kommuner anslutna till FamiljehemSverige att använda tjänsten Säkra videomöten. Säkra videomöten är en tjänst som möjliggör säkra videosamtal och möten på distans.   Tjänsten är tänkt att underlätta vid familjehemsrekrytering och distanskommunikation där man delar känslig information. FamiljehemSverige ger nu alla anslutna kommuner Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

FamiljehemSverige är en nationell e-tjänst som förenklar kommunernas arbete med intresseansökningar till familjehem, jourhem, kontaktperson och kontaktfamilj.   Det är en tjänst som är framtagen av SKR och har som syfte att skapa en central, användarvänlig och säker plattform där kommuner kan göra en initial bedömning av en sökandes lämplighet för uppdragen. Det förenklar också ansökan för familjerna som söker att få vara familjehem. HÄR kan Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”