Lansering av erbjudande inom Handslag för välfärdsutveckling genom digitalisering | SKR Kommunerna har tillsammans prioriterat sex initiativen inom den strategiska agendan Handslag för digitalisering. På detta lanseringsseminarium har kommuner möjlighet att ställa frågor om initiativen som skickas ut till kommunerna som erbjudanden den 12 juni 2024. Datum: 19 juni 2024 Tid: 8.30 – 12.00 Plats: Digitalt Kostnad: Kostnadsfritt men Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

Nr 31: Kompetenscenter söker kommuner (editnews.com) Erbjudande om stöd för att införa välfärdsteknik Fler än 40 kommuner har redan nappat på SKR:s erbjudande om stöd för att införa välfärdsteknik i den kommunala vården och omsorgen. Erbjudandet innebär hjälp med införandet av välfärdsteknik/digitala lösningar i verksamheter för äldre och personer med funktionshinder. Det kan till exempel Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

Läkemedelsautomater och juridiken | SKR Välkommen till seminarium den 19 april som handlar om SKR:s vägledning om de juridiska aspekterna vid användning av läkemedelsautomater i kommunal vård och omsorg. Allt fler kommuner ser nyttan av att införa läkemedelsautomater som ett stöd för enskilda i kommunal vård och omsorg att självständigt kunna ta sina läkemedel. SKR Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

AI, digitalisering och desinformationskampanjers påverkan på demokratin | SKR På Demokratidagen den 9 april kommer frågan om hur vår demokrati och vårt samhälle påverkas av den digitala strukturomvandlingen belysas. Vilka effekter har det för vår tilltro till demokratin och vilka möjligheter kan det ge oss? Välkommen! Vid ett seminarium under Demokratidagen avhandlas hur AI och Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

Handslag för digitalisering | SKR Sveriges kommuner har enats om en strategisk agenda – ett handslag för välfärdsutveckling genom digitalisering. Som ett första steg i Handslaget har nu respektive kommun prioriterat vilka initiativ som är mest angelägna för dem, och som de kan bidra med finansiering till. Vid en sammanställning av kommunernas prioriteringar var följande Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”