Inspiration om LoU som möjlighetslagstiftning och hur verksamhetsutveckling ochupphandlingsprocessen är en sammanflätad process! Ett samtal med Martin Perlstedt Enhetschef Upphandling Borås stad, Maria Jonsson Förvaltningschef Borås stad – vård och äldreförvaltningen en av SKRs modellkommun samt Maria Öhman Strateg med inriktning innovation Upphandlingsmyndigheten och Gustav Blomberg, upphandlingsjurist SKR Kompetenscenter Välfärdsteknik, om hur upphandling kan vara Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

LIKA för socialtjänsten, version 3! Ett verktyg framtaget i samarbete mellan SKR och flertalet aktörer från socialtjänsten. LIKA för socialtjänsten (länk öppnas på annan webb och i en ny flik) är ett självskattningsverktyg där ni skattar hur långt er verksamhet kommit inom sin digitalisering inom områdena Ledning, Infrastruktur, Kompetens och Användning. Resultatet är en handlingsplan för Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

eHälsoinstitutet vid Linneuniversitetet arbetar för en sund, kunskapsbaserad och ändamålsenlig användning av digital teknik inom vård och omsorg. Arbetar med kunskap om hur den digitala tekniken kan göra vården och omsorgen mer personcentrerad, säker och långsiktigt hållbar. eHälsoinstitutet är en dynamisk, tvärvetenskaplig kunskaps- och lärandemiljö som erbjuder utbildningar och seminarier inom eHälsa. Forsknings- och utvärderingsprojekt Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

Klassa för Internet of Things vägledningen har tagits fram av SKR i samverkan med Research Institutes of Sweden (RISE) för att underlätta ett strukturerat informationssäkerhetsarbete. I den smarta staden är IoT-system för trafikstyrning, trängselinformation och badvattentemperatur naturliga tjänster i vardagen. Många regioner använder IoT-system som stöd i hälso- och sjukvård samt kollektivtrafik. Detta påverkar organisationernas Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”