Införa och använda välfärdsteknik | Välfärdsteknik | SKR För att lyckas med införande av välfärdsteknik och digitala lösningar behöver organisationen ta ett helhetsgrepp. Att arbeta metodiskt och låta områdena försörjningsstrategi, nytta, inköp, omställning och informationssäkerhet samverka med varandra i processen för införande av välfärdsteknik är viktigt. Läs SKR:s modell som beskriver processen för att implementera Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

Att driva välfärdsutveckling genom digitalisering | SKR Att driva välfärdsutveckling genom digitalisering – Har du direkt eller indirekt ansvar för att utveckla en offentlig verksamhet med hjälp av digitalisering? Adda erbjuder ett program (7,5hp) med start 25/4 där du får med dig kunskap och konkreta verktyg för att kunna driva på din organisations digitalisering och Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

Kommunerna går samman kring digitalisering | SKR Sveriges kommuner har enats om en kraftsamling för välfärdsutveckling genom digitalisering. För att klara välfärdsuppdraget, skapa tillväxt i näringslivet och låta Sverige återta sin position som ledande inom ny teknik vill kommunerna göra gemensam sak i arbetet. Det gör man nu genom en nationell samling kring digitalisering. Det Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

Nr 30: Erbjudande till kommuner 2024 (editnews.com) Erbjudande om stöd till kommuner under 2024  Det är mycket glädjande att vi nu kan meddela att SKR:s Kompetenscenter välfärdsteknik fortsätter arbetet under 2024. Nytt för i år att vi erbjuder skräddarsytt stöd även till verksamheter som arbetar med personer med funktionshinder.  Kompetenscenter välfärdsteknik har även tagit fram en Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

SKR: Utan mer innovation och digitalisering kommer inte offentlig sektor klara sitt uppdrag – Altinget – Allt om politik: altinget.se När arbetskraften inte räcker till krävs nya smarta lösningar och arbetssätt, som kan utföra välfärdstjänster och avlasta medarbetarna. Mot den bakgrunden är det oroväckande att de statliga satsningarna på innovation i offentlig sektor lyser med Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”