E-hälsomyndigheten har under flera år utfört kartläggningar av kunskapsstöd som främjar verksamhetsutveckling med hjälp av digitalisering inom hälso-och sjukvård och socialtjänst. Kunskapsstöden riktar sig till en bred målgrupp, som till exempel chefer, verksamhetsutvecklare och olika professioner. Kartläggningen sker i samverkan med en rad myndigheter och organisationer som bidrar med sina stöd och underlag. Syftet är Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

Innovationsveckan – hela Sverige innoverar 4-8 oktober För tredje året i rad startar vi nu upp Innovationsveckanför alla som utvecklar offentlig sektor. Under veckan arrangeras aktiviteter runtom i landet.Programmet kommer att publiceras 20 augusti. Vill ni vara med? Arrangera en aktivitet under Innovationsveckan 2021 Är du och din organisation intresserad av att vara en del Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

Upphandlingsmyndigheten verkar på flera sätt för en ökad dialog mellan upphandlande myndigheter och leverantörer. Vi har tidigare länkat till arbetet som görs på Upphandlingsmyndigheten som rör just frågorna vad som får och inte får göras under det arbetet passar på att gör det igen då vi får många frågor om det. Myndigheten har tillsammans med Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”