Nytt, nyttigt, nyttiggjort. Det är en vanlig defintion av en innovation. Men alltför ofta blir inte innovationer – hur bra de än är – nyttiggjorda. En stötesten kan vara upphandling, och den stenen tänker vi rulla undan i den här workshoppen. SWELife arrangerar en workshop i samarbete med Upphandlingsmyndigheten, Vinnova och PRV att presentera bland annat: För att innovationer ska Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

Under Innovationsveckan finns en vilja att lyfta fram och sprida smarta lösningar i offentlig sektor. Därför delas Lätt att sprida priset ut till den organisation som har tagit fram en smart lösningen som är lätt för andra verksamheter att återanvända. Från och med 11 augusti 2021 kan du anmäla ditt bidrag och vara med och Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

För tredje året i rad är det återigen dags för Innovationsveckan! Den är till för alla som utvecklar offentlig sektor. Under veckan arrangeras aktiviteter runtom i landet. Anmäl din aktivitet senast 30 september. Innovationsveckan är ett initiativ från Sveriges Kommuner och Regioner, Vinnova – Sveriges innovationsmyndighet,Upphandlingsmyndigheten och DIGG – Myndigheten för digital förvaltning. Program för Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

Upphandlingsmyndighetens Frågeservice ger dig stöd inom upphandlingens regelverk, praktik och hållbarhetsaspekter samt statsstöd. Vi gör däremot inga bedömningar i enskilda fall. I Frågeservice kan du ställa dina frågor antingen via vår Frågeportal eller genom att ringa eller chatta med oss. Frågeservice besvarar frågor av generell karaktär om upphandlingens regelverk, praktik och våra hållbarhetskriterier samt statsstöd. Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

E-hälsomyndigheten har under flera år utfört kartläggningar av kunskapsstöd som främjar verksamhetsutveckling med hjälp av digitalisering inom hälso-och sjukvård och socialtjänst. Kunskapsstöden riktar sig till en bred målgrupp, som till exempel chefer, verksamhetsutvecklare och olika professioner. Kartläggningen sker i samverkan med en rad myndigheter och organisationer som bidrar med sina stöd och underlag. Syftet är Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”