Inspiration om LoU som möjlighetslagstiftning och hur verksamhetsutveckling ochupphandlingsprocessen är en sammanflätad process! Ett samtal med Martin Perlstedt Enhetschef Upphandling Borås stad, Maria Jonsson Förvaltningschef Borås stad – vård och äldreförvaltningen en av SKRs modellkommun samt Maria Öhman Strateg med inriktning innovation Upphandlingsmyndigheten och Gustav Blomberg, upphandlingsjurist SKR Kompetenscenter Välfärdsteknik, om hur upphandling kan vara Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

Under våren blev upphandling och statsstödsreglerna heta ämnen, när coronapandemin slog till med full kraft. Upphandlingsmyndigheten har sammanställt sina erfarenheter och insikter från de första sex månaderna av pandemin i rapporten Coronapandemin ur ett upphandlingsperspektiv Några av slutsatserna som lyfts i rapporten är bland annat: Coronapandemin har skyndat på den digitala utvecklingen generellt. En utveckling Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

Enligt en studie Upphandlingsmyndigheten genomfört – Lärandestudie av två insatser föratt främja innovationsupphandling – finns det utmaningar för offentliga verksamheter att upphandla innovativa lösningar. Resultatet av studien visar att det behövs arenor för erfarenhetsutbyte och att projektformen oftast är nödvändig. Studien visar att offentliga verksamheter vill vara en del av att driva samhällsutvecklingen framåt – men Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

Under innovationsveckan pågick en mängd intressanta seminarier, workshops och föreläsningar. En del av dem kan du hitta på Innovationsveckans webb Ett tips är det seminarium som Järfälla kommun hade om Medarbetarkraft och användarengagemang – så skapar Järfälla nya lösningar inom socialpsykiatrin Elisabeth Helgöstam, samordnare för välfärdsteknik i Järfälla, berättar om arbetsprocessen tillsammans med medarbetare inom Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

Stöd vid läkemedelshantering – Krossningsdatabasen, en app och hemsida med information om vilka läkemedel som kan krossas så att personer med sväljsvårigheter eller med sond kan få i sig sina mediciner på ett enklare sätt. Bakom bidraget står Skånes Universitetssjukhus, enhet läkemedel. Fatima Kapetanovic och Eva Rickhag är apotekarna bakom lösningen. Vad betyder det för er att vinna priset? Att vi vunnit betyder Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”