Upphandlingsmyndigheten verkar på flera sätt för en ökad dialog mellan upphandlande myndigheter och leverantörer. Vi har tidigare länkat till arbetet som görs på Upphandlingsmyndigheten som rör just frågorna vad som får och inte får göras under det arbetet passar på att gör det igen då vi får många frågor om det. Myndigheten har tillsammans med Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

Inspiration om LoU som möjlighetslagstiftning och hur verksamhetsutveckling ochupphandlingsprocessen är en sammanflätad process! Ett samtal med Martin Perlstedt Enhetschef Upphandling Borås stad, Maria Jonsson Förvaltningschef Borås stad – vård och äldreförvaltningen en av SKRs modellkommun samt Maria Öhman Strateg med inriktning innovation Upphandlingsmyndigheten och Gustav Blomberg, upphandlingsjurist SKR Kompetenscenter Välfärdsteknik, om hur upphandling kan vara Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

Under våren blev upphandling och statsstödsreglerna heta ämnen, när coronapandemin slog till med full kraft. Upphandlingsmyndigheten har sammanställt sina erfarenheter och insikter från de första sex månaderna av pandemin i rapporten Coronapandemin ur ett upphandlingsperspektiv Några av slutsatserna som lyfts i rapporten är bland annat: Coronapandemin har skyndat på den digitala utvecklingen generellt. En utveckling Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”