Att förebygga och förhindra smitta är en viktig del av socialtjänstens verksamheter. Det är den som bedriver verksamheten som har ansvar för att se till att rutiner finns på plats och följs i arbetet. Nu har Socialstyrelsen tagit fram en utbildning som stödjer chefer i att följa och följa upp reglerna. Utbildningen är webbaserad, kostnadsfri Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

Satsning på livskvalitet för hörselskadade kan spara samhället 1,5 miljarder per år En ny rapport av Åsa Skagerstrand, forskare vid Örebro Universitet, visar betydelsen av att kombinera hörseln med text för att höja hörselskadades livskvalitet. Genom en svensk innovativ kommunikationsteknik, kan hörselskadade och döva få telefonsamtal autotextade direkt i sin mobil.  Det här innebär att autotext Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

Vill utveckla meningsfullt stöd i samverkan med berörda anhöriga Ett treårigt projekt ska utveckla och förbättra stödet till anhöriga till personer med samsjuklighet. Bakom satsningen står Nationell samverkan för psykisk hälsa (NSPH) i samverkan med Nka och ett 15-tal andra aktörer. Nu pågår arbetet att engagera anhöriga i projektet. Projektet – som kallas ”Mötesplats anhöriga Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

Digital inkludering – med fokus på nyanlända personer över 50 år Vad behöver nyanlända i Sverige som är över 50 år för att stärka sin digitala kompetens? Hur ser målgruppen på sina möjligheter, behov och kapacitet att delta i det digitala samhället? På vilket sätt skulle kommunerna kunna stödja målgruppen i att öka sin digitala Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”