Det nordiska projektet Vård och omsorg på distans, VOPD, har de senaste åren gett stöd för implementering av distanslösningar i 52 kommuner och åtta vårdregioner I Norden. Tre av projekten presenteras nu närmare i beskrivande artiklar. Det handlar om lösningar som har haft stor påverkan i människors vardag och även haft betydelse för vårdpersonal. 3 Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

Det nordiska projektet Vård och omsorg på distans, VOPD, har de senaste åren gett stöd för implementering av distanslösningar i 52 kommuner och åtta vårdregioner I Norden. Tre av projekten presenteras nu närmare i beskrivande artiklar. Det handlar om lösningar som har haft stor påverkan i människors vardag och även haft betydelse för vårdpersonal. 3 Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

För att skapa ett gemensamt syn- och arbetssätt har gemensamma verktyg tagits fram genom användardriven innovation. Verktygen ska underlätta arbetet med att tidigt identifiera barn i behov av stöd, att göra gemensamma behovsbedömningar och att ge barn, vårdnadshavare och personal en översikt av stödet kring barnet. Verktygen kommer att justeras och utökas under arbetets gång. Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

På Kunskapsguiden blir det enklare för den som arbetar inom socialtjänsten eller hälso- och sjukvården att hitta bästa tillgängliga kunskap, stöd och vägledning från Socialstyrelsen,samt andra myndigheter och aktörer. Här finns bland annat ett webbbaserat stöd som tagits fram av Socialstyrelsen för att introducerasocialsekreterare till socialtjänstens barn- och ungdomsvård. Nya socialsekreterare förväntas hantera komplexa situationer Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

Bryt isoleringen är samlingsnamnet för PTS insatser för att minska det digitala utanförskapet som förstärkts av coronapandemin. Mellan april 2020 och mars 2021 hade PTS ett regeringsuppdrag att bidra till en lättare vardag för de äldre som hamnat i både fysisk och social isolering. Nu fortsätter många av insatserna inom ramen för PTS löpande arbete Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”