Nordregio Magazin ges ut av Nordregio som är ett ledande nordiskt forskningscenter för regional utveckling och planering inrättat av Nordiska ministerrådet. Varje nummer av Nordregio Magazine ger perspektiv på ett specifikt tema relaterat till regional utveckling och planering i de nordiska länderna. Du håller dig också uppdaterad med de intressanta forskningsresultaten som Nordregio producerar i Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

En grundpelare i sociala utfallskontrakt är att förbättrade sociala och hälsomässiga utfall ska leda till en ersättning till involverade parter och besparing av offentliga resurser. Detta regleras genom ett kontrakt mellan utfallsansvarig och investerare – ett utfallskontrakt. De samverkande aktörernas roll inom sociala utfallskontrakt kan variera beroende på kontext och område och därmed kan strukturen Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

Nordens välfärdscentrum arbetar med bland annat med att främja Aktivt och hälsosamt åldrande i Norden där det lyfts erfarenheter och arbeten hur välfärdsteknologi kan bryta ensamhet. Social isolation och ofrivillig ensamhet orsakar stora problem för individer. Välfärdsteknologi kan vara lösningen för många. Flera regioner och kommuner runt om i Norden erbjuder olika aktiviteter för att Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

Region Östergötland driver ett projekt, Ekosystem för e-hälsa, som syftar till att underlätta för patienterna att vara delaktiga i sin egen vård, öka tryggheten samt minska behovet av inläggning på sjukhus. Syftet med projektet är även att identifiera, implementera och sprida goda idéer kring hur e-hälsa kan användas för nya och innovativa arbetsprocesser för gruppen Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

En digital vårdassistent – som mäter puls och andning med infrarött ljus – testas nu på vård- och omsorgsboendet Ängen i Örebro. Tanken är att den nya tekniken ska göra vården säkrare.– Den hjälper personalen med planeringen, och kan varna om riskbeteenden, säger enhetschefen Emma Spanedal. Vård- och omsorgsboendet Ängen är först ut i Örebro Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”