Webbinarium 15/12 eller 16/12 Fallolyckor orsakar mycket lidande för de som faller, både fysiskt och känslomässigt. Varje år orsakar fallolyckor omkring 70 000 sjukhusinläggningar. Risken att falla ökar med stigande ålder. Men det finns åtgärder för att minska risken för fall och fallolyckor, som även kan vara kostnadseffektiva. Välkommen till webbinarier som sätter fokus på Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

Ivris, en checklista för att utveckla nya arbetssätt inom området välfärdsteknik IVRIS är utvecklad av forskare på Mälardalens högskolan i samarbete med FoUiS (Forskning och Utveckling i Sörmland), Eskilstuna kommun (Vård- och Omsorgsförvaltningen) och Hjälpmedelscentralen i Eskilstuna. Ivris är en interaktiv och flexibel checklista som är tänkt att användas för att förbättra samverkan mellan olika Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

På Fortes uppdrag genomfördes en systematisk litteraturöversikt om e-socialt arbete Förutsättningarna för att bedriva socialt arbete är i ständig förändring. Användandet av digitala verktyg i det sociala arbetet, så kallat e-socialt arbete, kan vara en viktig del i att hantera de utmaningar som verksamheterna står inför. Under 2021 har Gabriella Scaramuzzino och Teres Hjärpe, forskare Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

Appoteket vill göra det enkelt att hitta rätt bland appar och annat digitalt stöd. I Appoteket hittar du appar, program och hemsidor som har skapats för att underlätta i vardagen och bidra till ökad självständighet. För att göra det enkelt att hitta har apparna sorterats utifrån behov som minne, lokalsinne och motivation. Du kan också Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

Experio Lab bjuder in till Experio Seminars. Nationella och internationella forskare bjuds in för att presentera aktuell forskning kopplat till tjänstedesign, tjänstelogik och användardrivna tjänster inom offentlig sektor. 19 november 08:30 – 09:45 är det dags igen Under seminariet får du ta del av flertal exempel på relationell kollaborativ välfärd presenteras från Danmark, Norge och Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”