Folkhälsomyndigheten har tillsammans med Forte, Socialstyrelsen, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering och Myndigheten för delaktighet tagit fram ett kunskapsstöd om möjliga insatser utifrån forskning, praktik, statistik, juridik och etik. Digital teknik för social delaktighet bland äldre personer, ett kunskapsstöd som handlar om digital teknik för att främja social stimulans och delaktighet bland äldre Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

Hur kan digitaliseringen användas för att effektivisera vårdprocesser vid omställningen till Nära Vård? Kring den frågan arbetar PICTA och samarbetspartners i flera projekt. Projekt Autumn Leaves – förbättrad falldetektion i nära vård skall reducera tidsfördröjningar och öka precisionen i vårdprocessen för vården för det stora samhällsproblemet fallskador. Snabbare handläggning med automatiskt larm från incident till Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

Pandemins effekt på svenskarna digitala liv Under 2020 har coronaviruset påverkat alla aspekter av våra liv. Internetstiftelsen har idag släppt årets rapport av Svenskarna och Internet 2020 som ger en bild av hur våra digitala vanor och användningen av digitala tjänster har förändrats under coronapandemin. Rapporten ger många insikter om Svenskarnas internetanvändning som kan vara Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

Under våren blev upphandling och statsstödsreglerna heta ämnen, när coronapandemin slog till med full kraft. Upphandlingsmyndigheten har sammanställt sina erfarenheter och insikter från de första sex månaderna av pandemin i rapporten Coronapandemin ur ett upphandlingsperspektiv Några av slutsatserna som lyfts i rapporten är bland annat: Coronapandemin har skyndat på den digitala utvecklingen generellt. En utveckling Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

The future of healthcare and care, what is the bottleneck? (Innovation track)– 4th and final webinar in the webinar series: Technology use for Covid 19 response Why is innovation investments within healthcare and social care necessary (especially for remote, rural, and arctic areas), and what type of innovative system solutions in the future can generate a larger Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”