RISE leder det europeiska projektet ACE som banar vägen för framtida äldreomsorgstjänster där seniorer kan leva ett mer tryggt och självständigt liv genom ökad användningen av digitala lösningar och nya arbetssätt inom vård- och omsorg. Läs mer om projektet här: https://www.ri.se/sv/vad-vi-gor/projekt/ace-accelerating-the-home-care-innovation-ecosystem

Koll på tiden skapar trygghet – Äldre i Centrum (aldreicentrum.se) En elektronisk klocka och kalender kan leda till minskad oro för personer med demenssjukdom. Det kan även vara möjligt att ställa diagnos tidigare om man upptäcker att någon har problem med tidsuppfattning. Personer med kognitiv svikt kan ha problem med att uppfatta tid. Några minuter kan Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

Nytt verktyg för kommuner att mäta livskvalitet (umu.se) En avhandling vid Umeå universitet bygger på utvecklingen av ett nytt verktyg, kallat CALY-SWE, för att mäta hur livskvaliteten påverkas av investeringar i folkhälsa och välfärd. Den svenska översättningen av verktyget är Goda År, och det bygger på definitionen av livskvalitet som de möjligheter människor har att Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

AI skriver journalen tio gånger snabbare än doktorn – Forskning.se Forskare från Akademiska sjukhuset och Uppsala universitet, i samarbete med bland annat Danderyds sjukhus, har visat att AI-modellen Chat GPT kan skriva medicinska anteckningar upp till tio gånger snabbare än läkare, utan att kvaliteten blir sämre. Administrativa sysslor tar upp en stor del av läkares Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

Webbinarium – Välfärdsteknikens värden – AllAgeHub AllAgeHub:s öppna webbinarier Ett par gånger per termin anordnar AllAgeHub webbinarier som är öppna för alla intresserade. Webbinarierna sker via Teams och har olika innehåll kopplat till välfärdsteknik och digitalisering. Kallelse och länk skickas till de som anmält sig någon dag innan webbinariet. Webbinarium med forskaren Doris Lydahl Den Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”