Oro för nytt AI-program: Risk för sämre patientsäkerhet – P4 Gotland | Sveriges Radio Medicinska sekreterare befarar sämre patientsäkerhet och större risk för fel när deras jobb ersätts av ett dataprogram. ”Att det kommer ut olämpliga anteckningar direkt ut på 1177”, säger Kerstin Patriksson-Juhlin som med en kollega skrivit till sjukhuschefen om farhågorna.

Ny rapport visar: Digital vård populärast hos unga kvinnor | SVT Nyheter Allt fler skaffar sig vårdkontakter via nätet – och de flitigaste användarna är unga kvinnor i storstadsregionerna. Det visar en rapport från Region Sörmland som ansvarar för den digitala vården för närmare en miljon patienter. Region Sörmland följer den digitala vården noggrant och har bra Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

Ny chattfunktion ska minska telefonköer till vårdcentralerna  (notified.com) Från och med 24 april går det att påbörja sitt vårdärende närsomhelst på dygnet istället för att ringa på vårdcentralernas telefontider. Kön till chatten styrs med digital teknik så att personer med störst vårdbehov prioriteras. 1177 direkt Västmanland är ett sätt att snabbare hantera invånarnas hälsoproblem och Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

Högskolan i Halmstad leder vägen mot tillämpning av AI i vården – Högskolan i Halmstad (hh.se) Högskolan i Halmstad är en av de drivande krafterna bakom forskning om artificiell intelligens (AI) i vården. Det blir tydligt när AI Sweden publicerar sin nya AI-strategi. Lärosätets forskning om implementering av AI inom hälso- och sjukvården kan bli Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

Lansering av erbjudande inom Handslag för välfärdsutveckling genom digitalisering | SKR Kommunerna har tillsammans prioriterat sex initiativen inom den strategiska agendan Handslag för digitalisering. På detta lanseringsseminarium har kommuner möjlighet att ställa frågor om initiativen som skickas ut till kommunerna som erbjudanden den 12 juni 2024. Datum: 19 juni 2024 Tid: 8.30 – 12.00 Plats: Digitalt Kostnad: Kostnadsfritt men Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”