Här lyfter vi som inspiration en artikel som DN skrev om Göteborgs äldsta äldreboende – Vegahusen. Undersköterskan Jessica Bendix, som även är it-hälsocoach på boendet, berättar om hur det är att få både de boende och sina kolleger att anamma ny teknik. Och det är inte 80-plussarna som krånglar mest! HÄR är länken till artikeln.

Undernäring försvårar bland annat tillfrisknandet vid sjukdom och omkring 30 procent av alla personer över 70 år riskerar att bli undernärda enligt Socialstyrelsen. Nu har de tagit fram ett kunskapsstöd för att förebygga och behandla undernäring. Här finns stöd för arbete mot undernäring, vilka rutiner man behöver ha för att förebygga och behandla, etiska överväganden som Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

Tidigt under coronapandemin märkte enheten för föräldrastöd i Sollentuna av en kraftig minskning av antalet besök. De insåg då att de behövde ställa om från fysiska till digitala möten. Enheten ökade tillgängligheten genom att använda befintliga digitala kommunikationsplattformar. På så sätt har det blivit möjligt för vårdnadshavare att använda videosamtal när de vill ha kontakt. Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

Vi spanade runt lite och hittade ett nytt initiativ från Göteborgs stad, Digital guide 65. De som bor i Göteborg, är över 65 och vill bli mer digitala kan ringa Digital guide 65 och få guidning i de frågor om digitala tjänster de behöver. På webben finns sen mer tips, råd och inspiration. Initiativet kom Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

Personer med funktionsnedsättning har svårare att få arbete än andra. Ny teknik och smarta digitala lösningar möjliggör att fler människor i arbetsför ålder kan vara en del i arbetslivet. Paradoxalt nog har den nuvarande coronasituationen visat på vilka möjligheter som finns. Fast då gäller det att samhället passar på att ta tillvara på sina nyvunna erfarenheter. Hur detta ska gå till Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”