Nu finns ett nyhetsbrev om SKRs treåriga satsning på välfärdsteknik och digitala arbetssätt i äldreomsorgen. Som även publiceras här på digitalvardochomsorg.se. Prenumerera så får du senaste nytt om hur Kompetenscenter välfärdsteknik stöttar kommunerna genom att samla, skapa och sprida kunskap och kompetens inom områden som rör verksamhetsutveckling av äldreomsorgen genom digitalisering. Du får även inspiration Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

Är du anställd i en kommun och intresserad av förhandling och dialog vid upphandling av välfärdsteknik? Då är kanske den här utbildningen något för dig! Kompetenscenter Välfärdsteknik erbjuder kommuner att delta i en utbildningsserie om möjligheter och nytta med att använda förhandlat förfarande och konkurrenspräglad dialog inom upphandling av välfärdsteknik. Måndagen den 22 februari erbjuder Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

Alla behöver vara med och delta i arbetet med Agenda 2030. Det är också ett mål i agendan att alla ska kunna ta del av resultatet och att ingen ska lämnas efter oavsett ålder, funktionsförmåga, kön etc. På Delaktighetsdagen den 18 januari 2021 får du lära dig mer om betydelsen av universell utformning i arbetet Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

Under våren blev upphandling och statsstödsreglerna heta ämnen, när coronapandemin slog till med full kraft. Upphandlingsmyndigheten har sammanställt sina erfarenheter och insikter från de första sex månaderna av pandemin i rapporten Coronapandemin ur ett upphandlingsperspektiv Några av slutsatserna som lyfts i rapporten är bland annat: Coronapandemin har skyndat på den digitala utvecklingen generellt. En utveckling Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”