Stora skillnader i vilken typ av välfärdsteknik kommunerna erbjuder – Socialstyrelsen Hur kommunerna arbetar med välfärdsteknik skiljer sig åt beroende på var i landet man bor, hur man bor och vilken insats man får. Det visar en uppföljning som Socialstyrelsen har gjort. Socialstyrelsen följer varje år upp hur kommunerna arbetar med välfärdsteknik. Årets uppföljning visar Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

Vi satsar digitalt för medarbetare och brukare – Eskilstuna kommun Vår digitala förflyttning har börjat. Det är en satsning som sträcker sig från medarbetare till brukare, patienter och invånare med ett tydligt mål: att erbjuda effektiva digitala lösningar som grundar sig på individuella behov och önskemål. Satsningen sker utifrån den demografiska utmaningen – att andelen Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

Här utbildas hemtjänsten i Göteborg om demens – med VR-glasögon | SVT Nyheter Hemtjänsten i nordöstra Göteborg är först ut i kommunen med att använda sig av VR-glasögon – för att utbilda sin personal i demenssjukdom. – Det är väldigt kul att vi använder oss av tekniken för att bli bättre, säger Shila Mansouri, enhetschef Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

Region Stockholm har redan bred nytta av AI – Nyheter – Region Stockholm AI-teknik kan ha förhindrat 21 suicidförsök i SL-trafiken, genom att läsa av rörelsemönster på perrongen. Region Stockholm har nytta av artificiell intelligens inom en rad områden. Nu ska både effektivitetsvinster och risker analyseras. Region Stockholm använder redan AI-lösningar inom flera områden som Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

Nu tränas en AI-assistent för svensk offentlig sektor | AI Sweden (tt.se) Medarbetare i tre kommuner är nu igång med träningen av en AI-driven assistent för offentlig sektor. Projektet leds av AI Sweden, Sveriges nationella center för tillämpad artificiell intelligens.– Vi har ett par hundra rutiner och riktlinjer som personalen ska förhålla sig till, dokument Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”