Ensamhet vanligt bland de som vårdar äldre partner | Jämställdhetsmyndigheten (jamstalldhetsmyndigheten.se) Den ofrivilliga ensamheten ökar när allt fler äldre vårdar sin partner. Ensamheten leder i sin tur till bland annat en högre risk för depression och självmordstankar för framför allt kvinnliga omsorgsgivare, då fler kvinnor än män ger anhörigomsorg. – Att hjälpa en närstående kan Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

Stora skillnader i vilken typ av välfärdsteknik kommunerna erbjuder – Socialstyrelsen Hur kommunerna arbetar med välfärdsteknik skiljer sig åt beroende på var i landet man bor, hur man bor och vilken insats man får. Det visar en uppföljning som Socialstyrelsen har gjort. Socialstyrelsen följer varje år upp hur kommunerna arbetar med välfärdsteknik. Årets uppföljning visar Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

Vi satsar digitalt för medarbetare och brukare – Eskilstuna kommun Vår digitala förflyttning har börjat. Det är en satsning som sträcker sig från medarbetare till brukare, patienter och invånare med ett tydligt mål: att erbjuda effektiva digitala lösningar som grundar sig på individuella behov och önskemål. Satsningen sker utifrån den demografiska utmaningen – att andelen Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

Här utbildas hemtjänsten i Göteborg om demens – med VR-glasögon | SVT Nyheter Hemtjänsten i nordöstra Göteborg är först ut i kommunen med att använda sig av VR-glasögon – för att utbilda sin personal i demenssjukdom. – Det är väldigt kul att vi använder oss av tekniken för att bli bättre, säger Shila Mansouri, enhetschef Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”