Välkommen på slutkonferens den 5 november för projektet Stockholm Digital Care. Under fem år har vi arbetet med att hjälpa företag som utvecklar välfärdsteknik att få deras produkter och tjänster att bli precis det vi behöver inom vård och omsorg. Vi berättar om hur vi fått två världar att mötas och tillsammans jobba för att Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

I veckans nyhetsbrev är det många goda exempel och ett av dem är digitala äldreomsorgen på Gotland. Äldreomsorgen på Gotland använder allt oftare digital teknik för en bättre omsorg. Tekniken ska också hjälpa när det blir färre personer i arbetsför ålder samtidigt som andelen äldre växer. Vision är att tekniken ska avlasta medarbetare så att Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

Marie Sjölinder senior forskare på RISE har i en krönika delat sitt resoneman om gruppen “äldre” och äldre som teknikanvändare. Begreppet ”äldre” saknar tydliga definitioner och är förknippat med en rad föreställningar och stereotyper. De åldersrelaterade stereotyperna bygger på en uppfattning om att äldre generellt sätt är oattraktiva, sköra, beroende, glömska, oflexibla och oförmögna att Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

Hittills är Freja eID+, AB Svenska Pass och SITHS godkända för kvalitetsmärket Svensk e-legitimation. Nu har även BankID från Finansiell ID-Teknik BID AB blivit godkända. Kvalitetsmärket gäller BankID på fil, BankID på kort och Mobilt BankID, samtliga på tillitsnivå 3. Läs mer om nyheten på DIGGS webb Digital identitet – E-legitimation och e-underskrift är nyckeln till Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

Opratat.se är ett verktyg för att börja prata om tankar och känslor som ofta förblir opratade i familjer med barn med funktionsnedsättning. Med filmer, berättelser, bilderböcker och spel kan barn och vuxna upptäcka hur den andre tänker och känner i olika situationer. Det kan vara en början till samtal. Opratat.se vänder sig till barn mellan 4 Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”