Kan mätning vara bra verktyg för att skapa förflyttning? Flera organisationer använder verktyg för självskattning av digital mognad. Nu på fredag den 23 april kl. 09:00 – 10:30 arrangerar Offentliga Rummet seminariet Mäta för att skapa förflyttning – prioritera genom digital mognad Lyssna på hur Linköpings kommun, Sundsvalls kommun och Region Stockholm har mätt sin digitala mognad Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

Nordiska välfärdsstaterna är kända för att leverera högkvalitativ offentlig service, där kommuner och regioner spelar en central roll för att tillhandahålla hälso- och sjukvård, utbildning och social omsorg. Dock har offentlig förvaltning runt om i Norden under de senaste åren ställts inför en rad utmaningar som har minskat kapaciteten och resurserna; däribland långa åtstramningsperioder efter Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

Datalabbet Datalabbet är ett av de fem hypoteslabben som ingår i det större projektet Den (ut)forskande staden och handlar om att utforska de juridiska och etiska möjligheterna för Helsingborgs stad att samköra invånardata för att på ett bättre sätt förstå invånarnas komplexa behov. Datalabbet handlar om att utforska de juridiska och etiska möjligheterna för en stad att samköra Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

Regeringen ger E-hälsomyndigheten i uppdrag att analysera och föreslå hur möjligheterna till sammanhållen journalföring kan öka och användas av alla vårdgivare i hela landet. Sammanhållen journalföring är idag möjlig enligt lag, men används ändå inte i alla kommuner och regioner. Det är något som bland annat Coronakommissionen har kritiserat. Uppdraget innebär att E-hälsomyndigheten ska analysera Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

I Sverige får årligen ungefär 800 000 personer psykosociala insatser inom ramen för socialtjänsten och funktionshinderområdet samt 1 800 000 inom psykiatrin. Men hur vet vi om insatserna verkligen fungerar? Hur ser forskningen om effekterna av beteendemässiga, psykologiska och sociala insatserna ut i Sverige? Den 14 april, kl. 10.00–11:30, arrangerar Forte, Socialstyrelsen och SBU ett Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”