Välkommen till en heldag i Malmö den 31 januari kl. 10-15 där vi fokuserar på hur kommuner och regioner kan arbeta tillsammans med digital omställning. Mötesplats Digital omställning Skåne Dagens teman:  Konkret verksamhetsnytta med datadriven utveckling. Sveriges nya digitala infrastruktur – fördelar för kommuner och regioner. Är digital omställning nyckeln för att lösa klimatutmaningarna? Säker digital Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

Satsning på livskvalitet för hörselskadade kan spara samhället 1,5 miljarder per år En ny rapport av Åsa Skagerstrand, forskare vid Örebro Universitet, visar betydelsen av att kombinera hörseln med text för att höja hörselskadades livskvalitet. Genom en svensk innovativ kommunikationsteknik, kan hörselskadade och döva få telefonsamtal autotextade direkt i sin mobil.  Det här innebär att autotext Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

Ett till test av välfärdsteknik är nu klart och slutrapport finns publicerad! AllAgeHub syftar till att utveckla en användardriven testbädd och erbjuder inspiration samt stödjer kommunerna i Göteborgsregionen att på ett systematiskt sätt genomföra och utvärdera tester av välfärdsteknik inför eventuell senare implementering. Nu har sex stycken tester av välfärdsteknik avslutats! Slutrapporter för avslutade test Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

Vill utveckla meningsfullt stöd i samverkan med berörda anhöriga Ett treårigt projekt ska utveckla och förbättra stödet till anhöriga till personer med samsjuklighet. Bakom satsningen står Nationell samverkan för psykisk hälsa (NSPH) i samverkan med Nka och ett 15-tal andra aktörer. Nu pågår arbetet att engagera anhöriga i projektet. Projektet – som kallas ”Mötesplats anhöriga Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”