Kvalitetsutveckling Här hittar du information om hur du kan stödja din verksamhet i förbättringsarbete. Detta kan ske i form av skräddarsydda eller löpande förbättringsprogram och/eller enskilda insatser från Enheten för kvalitetsutveckling och produktionsstyrning. Region Skåne har samlat och delar med sig verktyg, tips och berättelser fulla med erfaenheter. Förbättringskunskap Förbättringskunskap kan beskrivas som “kunskapen om Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

Kramfors gymnasieskolor har under snart ett decennium varit pionjär inom digitaliseringen av svenska skolan. Genom att använda digitala verktyg som på allvar ändrar beteenden, ger ökad tillgänglighet och större möjligheter till medborgarservice har skolorna lyckats bibehålla god kvalité i sin verksamhet. Nu tar skolorna nästa steg och inför en digital kuratorstjänst. Med hjälp av den Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

Esther SimLab – metodstöd som utvecklar teamsamverkan och realiserar ett personcentrerat förhållningssätt Esther SimLab är en modell för att träna vård- och omsorgssituationer, det vill säga praktiskt lärande av “icke-tekniska” färdigheter. Genom att samla personal och patient tränar man tillsammans i en säker miljö och på det sättet fokuserar man på samverkan och samordning. Personal från Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

Ivris, en checklista för att utveckla nya arbetssätt inom området välfärdsteknik IVRIS är utvecklad av forskare på Mälardalens högskolan i samarbete med FoUiS (Forskning och Utveckling i Sörmland), Eskilstuna kommun (Vård- och Omsorgsförvaltningen) och Hjälpmedelscentralen i Eskilstuna. Ivris är en interaktiv och flexibel checklista som är tänkt att användas för att förbättra samverkan mellan olika Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

På Fortes uppdrag genomfördes en systematisk litteraturöversikt om e-socialt arbete Förutsättningarna för att bedriva socialt arbete är i ständig förändring. Användandet av digitala verktyg i det sociala arbetet, så kallat e-socialt arbete, kan vara en viktig del i att hantera de utmaningar som verksamheterna står inför. Under 2021 har Gabriella Scaramuzzino och Teres Hjärpe, forskare Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”