Det nordiska projektet Vård och omsorg på distans, VOPD, har de senaste åren gett stöd för implementering av distanslösningar i 52 kommuner och åtta vårdregioner I Norden. Tre av projekten presenteras nu närmare i beskrivande artiklar. Det handlar om lösningar som har haft stor påverkan i människors vardag och även haft betydelse för vårdpersonal. 3 Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

E-hälsocentrum E-hälsocentrum (eHc) är en satsning där offentlig och privat sektor samverkar för att hitta lösningar på verkliga behov inom offentlig sektor. Det är en utvecklings- och innovationshub med ett tydligt gemensamt mål; att utveckla och påskynda offentlig sektors digitalisering och samtidigt koppla det med affärsutveckling hos näringslivet. Projektets mål är att fortsatta utveckla eHc-konceptet Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

Det nordiska projektet Vård och omsorg på distans, VOPD, har de senaste åren gett stöd för implementering av distanslösningar i 52 kommuner och åtta vårdregioner I Norden. Tre av projekten presenteras nu närmare i beskrivande artiklar. Det handlar om lösningar som har haft stor påverkan i människors vardag och även haft betydelse för vårdpersonal. 3 Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

Inspirerande exempel, utblickar till andra samhällssektorer och inspel från vårdföretagen – det är några av ingredienserna i ett färskt webinar hos Swedac. Temat kretsar runt hur kommunal vård och omsorg kan använda standarder och ackreditering som verktyg för att säkra kvalitet. Under rubriken ”Säkra kommunal vård och omsorg med verktygen ni redan använder” bjöds ett Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

Det nordiska projektet Vård och omsorg på distans, VOPD, har de senaste åren gett stöd för implementering av distanslösningar i 52 kommuner och åtta vårdregioner I Norden. Tre av projekten presenteras nu närmare i beskrivande artiklar. Det handlar om lösningar som har haft stor påverkan i människors vardag och även haft betydelse för vårdpersonal. 3 Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”