Basprogram för våld mot barn är en utbildningen som ger dig kunskap och verktyg för att upptäcka, bemöta och hjälpa barn som varit utsatta för våld eller övergrepp. Dessa barn finns mitt ibland oss och med rätt kunskap kan vi göra skillnad. Basprogramet är framtaget av Barnafrid – ett nationellt centrum för kunskap om våld Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

Lunchklubben på Linköpings universitet bjuder in till seminariet Sociala robotar i äldrevården -hur ska man tänka kring utveckling, införande och utvärdering? Användningen av sociala robotar i äldrevården har ökat sedan införandet av välfärdstekniksprogrammet och den här typen av teknik har uppmuntrats starkt inom offentlig sektor. Men den effekt som man hoppas att robotarna ska ge Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

Stockholmsregionen har tagit fram inspiration, fakta, metoder och stöd för dig som jobbar med att utveckla en din verksamhet inom vård och omsorg – Jobba Digifysisk Digifysisk vård kombinerar det bästa av två världar Digifysiska arbetssätt handlar om att ersätta eller komplettera ett fysiskt arbetssätt med ett digitalt för att göra något bättre – för Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

Mälardalens Högskola bjuder in till webbinarium 6 maj 2021, kl. 15.00-16.00 Hur det ser ut med evidensperspektivet i upphandlingsprocesser för hälso- och välfärdsteknik i Sveriges kommuner och regioner? Hälso- och välfärdsteknik är en drivkraft för hälsofrämjande och preventiva insatser samt kan bidra till bättre resursutnyttjande och bättre arbetsmiljö för personalen inom vård och omsorg. Utmaningen Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

E-hälsomyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att analysera och ge förslag på hur möjligheterna till sammanhållen journalföring kan öka och leda till att det används av alla vård- och omsorgsgivare runt om i landet. Enligt lag är det redan möjligt att ha sammanhållen journalföring inom hälso- och sjukvården. Men idag används det inte inom Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”