Skellefteå kommuns vård- och omsorgsavdelning arbetar aktivt med kompetensutveckling och har skapat ett lärcentra för medarbetare, studenter, och praktikanter. Syftet var att skapa en lärmiljö för bästa möjliga kunskapsutveckling där hjärna, hjärta, och hand stimuleras samtidigt. Läs mer om deras arbete här. Det här har arbetet lett fram till På Lärcentra stärks kunnande genom simulering Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

Det kan vara svårt att föreställa sig hur det är att behöva hjälp. Genom att uppleva hur det är att ha en nedsättning av funktioner och hur det påverkar vardagen har Karlstad kommuns medarbetare fått en fördjupad förståelse för hur det är att inte klara det man vill på egen hand. Upplevelseverkstaden består av ett Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

Det nordiska projektet Vård och omsorg på distans, VOPD, har de senaste åren gett stöd för implementering av distanslösningar i 52 kommuner och åtta vårdregioner I Norden. Tre av projekten presenteras nu närmare i beskrivande artiklar. Det handlar om lösningar som har haft stor påverkan i människors vardag och även haft betydelse för vårdpersonal. 3 Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

Kraftsamlingen psykisk hälsas utgångspunkt är att psykisk hälsa berör alla, och att lösningar därför måste vara breda och tvärsektoriella. Kraftsamlingen är öppen för medverkan för alla aktörer – offentliga, privata och från civilsamhället. Under ”Delta i kraftsamlingen” kan du läsa mer om hur du och din organisation kan delta. Kraftsamling för psykisk hälsa arbetar inom Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

E-hälsocentrum E-hälsocentrum (eHc) är en satsning där offentlig och privat sektor samverkar för att hitta lösningar på verkliga behov inom offentlig sektor. Det är en utvecklings- och innovationshub med ett tydligt gemensamt mål; att utveckla och påskynda offentlig sektors digitalisering och samtidigt koppla det med affärsutveckling hos näringslivet. Projektets mål är att fortsatta utveckla eHc-konceptet Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”