Marknadsanalys vid upphandling av välfärdsteknik Du har väl inte missat att Kompetenscenter tagit fram tips och råd inför att upprätta en marknadsanalys vid upphandling av välfärdsteknik? Nu finns även en RFI-mall (Request For Information) som kan användas för att ställa frågor till leverantören innan upphandlingen genomförs. Dessutom innehåller mallen förslag och exempel

# 22 Tre kommuner – Helsingborg, Landskrona och Lund – berättar om digitala lösningar inom funktionshinderområdet Digitaliseringscoach – vad är det? Vad gör en digitaliseringscoach inom hemtjänsten för att stötta brukare och medarbetare? Och hur väcker du intresse för välfärdsteknik och digitalisering hos seniorer för att främja digitala mognaden? Svaret på de här frågorna får Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

Ansök om medel för digitala arbetssätt och välfärdsteknik Missa inte möjligheten att få stimulansmedel och stöd att utveckla digitala arbetssätt och välfärdsteknik i äldreomsorgen. Det är fortfarande 40 kommuner som ännu inte ansökt om årets stimulansmedel. Medlen rekvireras hos Kammarkollegiet som har mer information om hur det går till. Sista dagen att rekvirera 2022 års medel är Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

# 21 Digitaliseringscoacher i Skellefteå och Eskilstuna – Om att inspirera och stötta seniorer att våga använda teknik i vardagen! Digitaliseringscoach – vad är det? Vad gör en digitaliseringscoach inom hemtjänsten för att stötta brukare och medarbetare? Och hur väcker du intresse för välfärdsteknik och digitalisering hos seniorer för att främja digitala mognaden? Svaret på Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

Digital inkludering för seniorer I ett land som Sverige där samhället till stora delar är digitaliserat och digitala verktyg och tjänster det normala, hamnar de som inte använder internet i ett utanförskap. För de flesta svenskar är det uppkopplade, digitala livet en naturlig del av vardagen och nio av tio svenskar använder internet varje dag. Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”