Kompetenscenter välfärdsteknik inleder här en serie med aktiviteter för att stötta den kommunala äldreomsorgens arbete med informationssäkerhet. Serien är indelad i olika steg som är anpassade med stöd utifrån kommuners olika utgångslägen, nulägen. Vi inleder serien med ett webbinarium som syftar till att öka förståelsen för informationssäkerhet inom äldreomsorgen. Låt dig inspireras av andra kommuners Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

Svensk hälso- och sjukvård är i världsklass när det gäller folkhälsa och medicinska resultat. Samtidigt finns återkommande problem med långa väntetider, dålig kontinuitet, bristande samverkan och svag personcentrering. Ett grundläggande problem, som diskuterats sedan mitten av 1940-talet, är dessutom den resurssvaga primärvården med alltför få allmänläkare. Ny teknik kan bidra till bättre resursutnyttjande. Brist på Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

Intresset för att utforska om AI kan användas för att utveckla socialtjänsten är stort bland kommunerna. För att stötta kommunerna i det arbetet har SKR därför utrett hur rättsläget ser ut för socialtjänsten att använda AI i sin verksamhet. I rapporten som SKR tagit fram ges underlag för bedömningarna med hänvisning till lagtext. Användningen av Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

Experio Lab, Sveriges kommuner och regioner (SKR), Centrum för tjänsteforskning (CTF) vid Karlstads Universitet, design vid Linköpings Universitet och Helsingborgs stad ingick våren 2020 ett partnerskap för att stödja omställningen till en Nära vård. Hälsolabb – en arena för lärande och experimenterande som ska stödja omställningen till Nära vård. Nu har det gått ett år Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

SKR Kompetenscenter välfärdsteknik visar digitala lösningar inom välfärdsteknik och ger rundtur på hälso- och sjukvårdsenheten på särskilt boende i Övertorneå. Under besöket berättar en sjuksköterska (MAS), om planering och övergång till mobilt arbetssätt. Datum: 11 maj 2021 Tid: 13.00 – 13.45 Plats: Online Kostnad: Kostnadsfri Sista anmälningsdag: 9 maj 2021 Anmäl dig Under studiebesöket kan deltagare ställa frågor via chatten. Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”