Nu kan du som jobbar inom kommunal hälso- och sjukvård och socialtjänst ta del av nationella kunskapsstöd för e-hälsa. I söktjänsten Kunskapsstöd för e-hälsa hittar du aktuella kunskapsstöd inom e-hälsoområdet som kan främja verksamhetsutveckling och bidra till ökad användning av digitala lösningar. Du kan söka utifrån olika kategorier, utgivare och med hjälp av valfria sökord. Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

The iHAC call aims to establish the necessary conditions to implement services for integrated healthcare and care through distance spanning solutions, via co-governance between different actors. Funding is limited to 210 000 SEK, and consist of minimum 80 hours consultative expert support, funds to prepare and conduct two workshops and funds to prepare and make Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

Landets 290 kommuner står inför en enorm kompetensutmaning. Nya lagar öppnar vägar för mer digitala arbetssätt inom vård, omsorg och socialtjänst. Samtidigt ställs krav på kunskap och samverkan.– Därför är det extra viktigt att träffas. Vitalis blir 2023 den nationella mötesplatsen för kommuner och regioner, säger Pani Hormatipour på SKR. Mot bakgrund av de stora förändringarna Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

Att förebygga och förhindra smitta är en viktig del av socialtjänstens verksamheter. Det är den som bedriver verksamheten som har ansvar för att se till att rutiner finns på plats och följs i arbetet. Nu har Socialstyrelsen tagit fram en utbildning som stödjer chefer i att följa och följa upp reglerna. Utbildningen är webbaserad, kostnadsfri Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”