Podden På säkra sidan: Digitalisering och patientsäkerhet – Region Skåne (skane.se) Det pågår många olika digitaliseringsprojekt i Region Skåne, till exempel AI, självkörande robotar och digitala kommunikationsvägar med patienter. Men hur påverkar egentligen digitalisering patientsäkerheten? Det diskuteras i det senaste avsnittet av podden På säkra sidan. På säkra sidan är en podd framtagen av Patientsäkerhetsrådet Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

Så kan AI underlätta framtidens välfärd – forskning.se I takt med att efterfrågan på välfärdstjänster ökar ställs vi inför en utmaning: tillgången på arbetskraft ökar inte i samma takt. För att möta denna utmaning har välfärdsteknik, robotar och artificiell intelligens, AI, identifierats som potentiella lösningar. Automatisering kan väcka både nyfikenhet och engagemang hos medarbetare som är teknikintresserade och Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

Chattbotar som terapeuter – inte riskfritt | Lunds universitet Friskvårdsappar som med hjälp av AI lovar lindring av psykisk ohälsa växer lavinartat. Eftersom apparna kategoriseras som friskvård, skyddas heller inte de sårbara användarna av EU:s nyligen antagna AI-lag. – Många som använder den här typen av appar är desperata efter hjälp. Men när du ger Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

Ny chattfunktion ska minska telefonköer till vårdcentralerna  (notified.com) Från och med 24 april går det att påbörja sitt vårdärende närsomhelst på dygnet istället för att ringa på vårdcentralernas telefontider. Kön till chatten styrs med digital teknik så att personer med störst vårdbehov prioriteras. 1177 direkt Västmanland är ett sätt att snabbare hantera invånarnas hälsoproblem och Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

SARDIN | RISE Projektet SARDIN – Systemdemo, Analys, Resurseffektivitet, Datahantering, Integritetsskydd, Nyttiggörande – vill, i samverkan mellan aktörer, möjliggöra användning av hälsodata för att lättare driva forskning, utveckling och innovation framåt. Målet är att påskynda utvecklingen av nya behandlingsmetoder och produkter som på sikt främjar god och jämlik hälsa. Den snabba teknologiska och medicinska utvecklingen de Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”