Intresset för att utforska om AI kan användas för att utveckla socialtjänsten är stort bland kommunerna. För att stötta kommunerna i det arbetet har SKR därför utrett hur rättsläget ser ut för socialtjänsten att använda AI i sin verksamhet. I rapporten som SKR tagit fram ges underlag för bedömningarna med hänvisning till lagtext. Användningen av Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

Peltarion och Microsoft letar efter människor som vill göra världen till en bättre plats. Har du eller dina medarbetare en idé som kan förändra hur vi jobbar med vård och omsorg i Sverige? Då är det här utmaningen för dig. Registrera dig och börja fundera på din idé. Peltarion och Microsoft kommer stötta dig med Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

Högskolan Väst och Høgskolen i Østfold har ett nära samarbete och har drivit ett gemensamt treårigt EU-projekt som heter eTeam för välfärdsteknologi – organisering, införande och användning av välfärdsteknologi i kommunal vård och omsorg. Även Trollhättan stad och Uddevalla kommun, Västra Götalands Läns Landsting samt företaget Stromder AB är medaktörer i detta projekt. Målsättningen är Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

Basprogram för våld mot barn är en utbildningen som ger dig kunskap och verktyg för att upptäcka, bemöta och hjälpa barn som varit utsatta för våld eller övergrepp. Dessa barn finns mitt ibland oss och med rätt kunskap kan vi göra skillnad. Basprogramet är framtaget av Barnafrid – ett nationellt centrum för kunskap om våld Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”