Landets 290 kommuner står inför en enorm kompetensutmaning. Nya lagar öppnar vägar för mer digitala arbetssätt inom vård, omsorg och socialtjänst. Samtidigt ställs krav på kunskap och samverkan.– Därför är det extra viktigt att träffas. Vitalis blir 2023 den nationella mötesplatsen för kommuner och regioner, säger Pani Hormatipour på SKR. Mot bakgrund av de stora förändringarna Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

Digital infrastruktur möjliggör att teknik används i ordinärt- och särskilt boende. För ett lyckat införande av välfärdsteknik behöver kommuner ha kunskap om den digitala infrastrukturen. Då tillgång till internet har blivit en grundläggande förutsättning i samhället behöver även brukare som flyttat in i särskilt boende ha tillgång till internet. Länkar från SKR ger vägledning för Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

Vill utveckla meningsfullt stöd i samverkan med berörda anhöriga Ett treårigt projekt ska utveckla och förbättra stödet till anhöriga till personer med samsjuklighet. Bakom satsningen står Nationell samverkan för psykisk hälsa (NSPH) i samverkan med Nka och ett 15-tal andra aktörer. Nu pågår arbetet att engagera anhöriga i projektet. Projektet – som kallas ”Mötesplats anhöriga Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

Samverkan är A och O för rätt vård och stöd En fungerande samverkan mellan bland andra hälso- och sjukvården, skolan, elevhälsan och socialtjänsten kan vara avgörande för att barn och unga med psykiatriska tillstånd ska få rätt vård och stöd. Förutsättningarna för samverkan skiljer sig åt runt om i landet. För att få det att Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

Designing for and with local knowledge to manage the global health challenge of AMR Alison Prendiville, Professor of Service Design and LCC, University of the Arts London Experio Lab is inviting to the Experio Seminars. Once a month we’ll invite interesting researchers to talk about service design, service logic and user-driven services in public sector. Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”