Kraftsamlingen psykisk hälsas utgångspunkt är att psykisk hälsa berör alla, och att lösningar därför måste vara breda och tvärsektoriella. Kraftsamlingen är öppen för medverkan för alla aktörer – offentliga, privata och från civilsamhället. Under ”Delta i kraftsamlingen” kan du läsa mer om hur du och din organisation kan delta. Kraftsamling för psykisk hälsa arbetar inom Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

Inspirerande exempel, utblickar till andra samhällssektorer och inspel från vårdföretagen – det är några av ingredienserna i ett färskt webinar hos Swedac. Temat kretsar runt hur kommunal vård och omsorg kan använda standarder och ackreditering som verktyg för att säkra kvalitet. Under rubriken ”Säkra kommunal vård och omsorg med verktygen ni redan använder” bjöds ett Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

Innovationsveckan – hela Sverige innoverar 4-8 oktober För tredje året i rad startar vi nu upp Innovationsveckanför alla som utvecklar offentlig sektor. Under veckan arrangeras aktiviteter runtom i landet.Programmet kommer att publiceras 20 augusti. Vill ni vara med? Arrangera en aktivitet under Innovationsveckan 2021 Är du och din organisation intresserad av att vara en del Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

För att skapa ett gemensamt syn- och arbetssätt har gemensamma verktyg tagits fram genom användardriven innovation. Verktygen ska underlätta arbetet med att tidigt identifiera barn i behov av stöd, att göra gemensamma behovsbedömningar och att ge barn, vårdnadshavare och personal en översikt av stödet kring barnet. Verktygen kommer att justeras och utökas under arbetets gång. Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

IoT Sverige vill med årets utlysning öka Sveriges förmåga och förutsättningar för implementering av IoT-lösningar i offentlig sektor. Vi menar att IoT-teknik kan utgöra en pusselbit för att nå de övergripande Agenda 2030 målen om god hälsa, minskad ojämlikhet och hållbara samhällen. Utlysningen öppnade den 29:e juni och sista ansökningsdag är 2 november 2021 (klockan Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”