Digital transformation bidrar till framtidens vård och omsorg | RISE Den demografiska utvecklingen kommer kräva stora förändringar i samhället. Behovet av att finna nya lösningar på komplexa utmaningar är stort. Digitaliseringens möjligheter är ett bidrag till att möta utmaningarna. Detta gäller även för kommunal omsorgsverksamhet. Sveriges forskningsinstitut RISE stöttar kommuner med den digitala transformation inom Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

Nu kan du som jobbar inom kommunal hälso- och sjukvård och socialtjänst ta del av nationella kunskapsstöd för e-hälsa. I söktjänsten Kunskapsstöd för e-hälsa hittar du aktuella kunskapsstöd inom e-hälsoområdet som kan främja verksamhetsutveckling och bidra till ökad användning av digitala lösningar. Du kan söka utifrån olika kategorier, utgivare och med hjälp av valfria sökord. Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

Landets 290 kommuner står inför en enorm kompetensutmaning. Nya lagar öppnar vägar för mer digitala arbetssätt inom vård, omsorg och socialtjänst. Samtidigt ställs krav på kunskap och samverkan.– Därför är det extra viktigt att träffas. Vitalis blir 2023 den nationella mötesplatsen för kommuner och regioner, säger Pani Hormatipour på SKR. Mot bakgrund av de stora förändringarna Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

Digital infrastruktur möjliggör att teknik används i ordinärt- och särskilt boende. För ett lyckat införande av välfärdsteknik behöver kommuner ha kunskap om den digitala infrastrukturen. Då tillgång till internet har blivit en grundläggande förutsättning i samhället behöver även brukare som flyttat in i särskilt boende ha tillgång till internet. Länkar från SKR ger vägledning för Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

Vill utveckla meningsfullt stöd i samverkan med berörda anhöriga Ett treårigt projekt ska utveckla och förbättra stödet till anhöriga till personer med samsjuklighet. Bakom satsningen står Nationell samverkan för psykisk hälsa (NSPH) i samverkan med Nka och ett 15-tal andra aktörer. Nu pågår arbetet att engagera anhöriga i projektet. Projektet – som kallas ”Mötesplats anhöriga Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”