Post- och telestyrelsen (PTS) har under det senaste året haft ett uppdrag att genomföra insatser i syfte att bidra till tillgänglighet och användning av it och elektroniska kommunikationstjänster för äldre inom äldreomsorgen och de som befinner sig i isolering med anledning av utbrottet av covid-19. De har nu lämnat sin rapport. Ett av resultaten är Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

E‑hälsomyndigheten har under hösten 2020 genomfört en kartläggning av nationella stöd och underlag som främjar digital verksamhetsutveckling inom kommunerna. I listan med nationella stöd och underlag hittar du bland annat Ineras samlingssida för tjänster i alfabetisk ordning som kan inspirera och bidra till verksamhetsutveckling, skapa förståelse för vilka behov som olika digitala tjänster kan fylla Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

Experiolab har samlat idéer och verktyg för dig som är verksam i vården eller annan offentlig verksamhet. Dessa är utvecklade tillsammans med patienter och medarbetare och testade på plats i olika verksamheter. Inspirationslådan erbjuder fler verktyg som alla kan hjälpa er att utveckla just er verksamhet. Ladda ner gratis och testa i din verksamhet idag! Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

Digital Förvaltning är ett forskningskonsortium som sammanför offentliga organisationer och universitet kring digitaliseringsfrågor. Målsättningen är att stärka kunskapsläget och främja lärande för ändamålsenlig digitalisering i offentlig sektor. Kommunens digitaliseringsstrategi är det mönster av handlingar som organisationen uppvisar i sitt arbete med verksamhetsutveckling genom digitala lösningar. I en rapport från Digitalförvaltningen (Stärkt digital mognad i Sundsvalls Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

Myndigheten för delaktighet har samlat tillgänglig information om sjukdomen covid-19 och coronaviruset riktat till offentliga verksamheter och till personer med funktionsnedsättning. Där kan du bland annat hitta stöd till dig som arbetar inom vård och omsorg, stöd för dig som möter personer med funktionsnedsättning i ditt arbete.