VGR har tagit fram en steg för steg guide som beskriver fyra steg i i effektutvärderingen, tydligöra, planera, Samla in och analysera samt använda och sprida resultatet.   Ta del av guiden HÄR och för att läsa mer om guiden besök VGRs webb  För att mäta en innovations skapade effekter och värde kan det vara lämpligt att utföra en s.k. effektutvärdering. Syftet är att få kunskap Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

E-tjänsten Journalen gör det möjligt för invånarna att läsa journalinformation från hälso- och sjukvård och tandvård, via nätet och genom inloggning i 1177 Vårdguiden. Anteckningar från vårdbesök, information om vaccinationer, remisser, diagnoser, tandvård, läkemedel och provresultat har tidigare funnits tillgängliga via tjänsten Journalen som används av alla regioner.   Nu har även kommunerna möjlighet att ge invånarna möjligheten att Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

Metodstödet Digitalt bistånd som MFD tog fram inom regeringsuppdraget om delaktighet, självbestämmande och trygghet. Ett interaktivt stöd på webben som utvecklades för att hinder mot digital delaktighet ska identifieras, åtgärdas och undanröjas. Individen får med hjälp av sidan större möjligheter till rätt bistånd och lösningar för att stärka delaktigheten.  Metodstödet innehåller tre delar: Samtalsstöd – kan användas i biståndshandläggning för Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

Digitaliseringssnurran är ett verktyg för att beräkna och visualisera nyttan av kommunala investeringar. Verktyget riktar sig främst till dig som har behov av stöd vid planering och beslutsfattande om bredbandsinvesteringar och digitalisering.  Snurran är inte en utan tre olika anpassade för sitt specifika område Digitaliseringssnurran för hemtjänst  Digitaliseringssnurran för socialtjänst  Digitaliseringssnurran för administrativa processer  Med Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

Elements of AI är en kostnadsfri onlinekurs som beskriver grunderna i artificiell intelligens (AI). Kursen riktar sig till alla som vill veta vad AI är, vad man kan göra (eller inte göra) med AI och hur AI påverkar våra liv. Du behöver inte vara insatt i matematik eller programmering. Utbildningen kombinerar teori med praktiska exempel och kan göras Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”