Kvalitetsutveckling Här hittar du information om hur du kan stödja din verksamhet i förbättringsarbete. Detta kan ske i form av skräddarsydda eller löpande förbättringsprogram och/eller enskilda insatser från Enheten för kvalitetsutveckling och produktionsstyrning. Region Skåne har samlat och delar med sig verktyg, tips och berättelser fulla med erfaenheter. Förbättringskunskap Förbättringskunskap kan beskrivas som “kunskapen om Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

Från den 1 december 2021 kan vaccinationsbevis användas som smittskyddsåtgärd på allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som äger rum inomhus och samlar fler än 100 personer. Det kan till exempel vara sportevenemang, bio- och teaterföreställningar och konserter. Beslutet gäller personer som är 18 år eller äldre. Med e-legitimation är det enkelt att skaffa ett vaccinationsbevis. Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

Esther SimLab – metodstöd som utvecklar teamsamverkan och realiserar ett personcentrerat förhållningssätt Esther SimLab är en modell för att träna vård- och omsorgssituationer, det vill säga praktiskt lärande av “icke-tekniska” färdigheter. Genom att samla personal och patient tränar man tillsammans i en säker miljö och på det sättet fokuserar man på samverkan och samordning. Personal från Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

Ivris, en checklista för att utveckla nya arbetssätt inom området välfärdsteknik IVRIS är utvecklad av forskare på Mälardalens högskolan i samarbete med FoUiS (Forskning och Utveckling i Sörmland), Eskilstuna kommun (Vård- och Omsorgsförvaltningen) och Hjälpmedelscentralen i Eskilstuna. Ivris är en interaktiv och flexibel checklista som är tänkt att användas för att förbättra samverkan mellan olika Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

Appoteket vill göra det enkelt att hitta rätt bland appar och annat digitalt stöd. I Appoteket hittar du appar, program och hemsidor som har skapats för att underlätta i vardagen och bidra till ökad självständighet. För att göra det enkelt att hitta har apparna sorterats utifrån behov som minne, lokalsinne och motivation. Du kan också Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”