Kraftsamlingen psykisk hälsas utgångspunkt är att psykisk hälsa berör alla, och att lösningar därför måste vara breda och tvärsektoriella. Kraftsamlingen är öppen för medverkan för alla aktörer – offentliga, privata och från civilsamhället. Under ”Delta i kraftsamlingen” kan du läsa mer om hur du och din organisation kan delta. Kraftsamling för psykisk hälsa arbetar inom Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

Inkluderande Innovation är en satsning för att svensk medicinteknisk innovation ska blir mer träffsäker, relevant och kraftfull när den också är jämställd och inkluderande. Ett aktivt jämställdhetsarbete och ett normkritiskt arbetssätt kan bidra till nya arbetssätt, till upptäckt av nya målgrupper och, inte minst, till nya medicintekniska produkter och tjänster. Med ett mer inkluderande synsätt Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

För att skapa ett gemensamt syn- och arbetssätt har gemensamma verktyg tagits fram genom användardriven innovation. Verktygen ska underlätta arbetet med att tidigt identifiera barn i behov av stöd, att göra gemensamma behovsbedömningar och att ge barn, vårdnadshavare och personal en översikt av stödet kring barnet. Verktygen kommer att justeras och utökas under arbetets gång. Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

Bryt isoleringen är samlingsnamnet för PTS insatser för att minska det digitala utanförskapet som förstärkts av coronapandemin. Mellan april 2020 och mars 2021 hade PTS ett regeringsuppdrag att bidra till en lättare vardag för de äldre som hamnat i både fysisk och social isolering. Nu fortsätter många av insatserna inom ramen för PTS löpande arbete Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

Inför sommaren 2021 har Socialstyrelsen lagt ut en serie artiklar och hälsingar, från verksamheter inom socialtjänsten. Fokus är förberedelser för sommaren och rutiner som gett goda resultat. Där hittar du också utbildningar i basala hygienrutiner och introduktionsutbildningen för arbete inom socialtjänsten. För sommarvikarier och ny personal. Stöd och information som kan vara särskilt aktuell för Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”