LIKA för socialtjänsten, version 3! Ett verktyg framtaget i samarbete mellan SKR och flertalet aktörer från socialtjänsten. LIKA för socialtjänsten (länk öppnas på annan webb och i en ny flik) är ett självskattningsverktyg där ni skattar hur långt er verksamhet kommit inom sin digitalisering inom områdena Ledning, Infrastruktur, Kompetens och Användning. Resultatet är en handlingsplan för Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

E-hälsomyndigheten har regeringens uppdrag att bidra till att informationsöverföring mellan olika it-system kan ske effektivt och säkert så att information om patienter och brukare kan återanvändas där den behövs. Nu efterlyser myndigheten e- hälsospecifikationer som används i hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens verksamhetssystem. Tänk om det gick att med endast en knapptryckning kunna rapportera in Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

Spridningsguiden kom fram genom ett VINNOVA finansierade projekt,  Spridningslabbet. Syftet var att utforma en process för spridning av innovationer i offentliga sektorn, testa den på en verklig innovation och sedan använda erfarenheterna från försöket till att bygga den metodinstruktion som du just nu tar del av här på Spridningsguiden.se. Guiden delar med sig som lotsar dig Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

Folkhälsomyndigheten har tillsammans med Forte, Socialstyrelsen, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering och Myndigheten för delaktighet tagit fram ett kunskapsstöd om möjliga insatser utifrån forskning, praktik, statistik, juridik och etik. Digital teknik för social delaktighet bland äldre personer, ett kunskapsstöd som handlar om digital teknik för att främja social stimulans och delaktighet bland äldre Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

När omvärlden sluter sig hjälper vi dig att umgås. Med Digitalhjälpen blir vardagen lite lättare. Digitalhjälpen är webbsidor med vägledning och tips som hjälper till att förstå och använda digitala tjänster och verktyg. På Digitalhjälpen finns information, steg-för-steg-guider, instruktionsfilmer och tips om tjänster och insatser. Digitalhjälpen är en av insatserna som tagits fram inom det Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”