Införa och använda välfärdsteknik | Välfärdsteknik | SKR För att lyckas med införande av välfärdsteknik och digitala lösningar behöver organisationen ta ett helhetsgrepp. Att arbeta metodiskt och låta områdena försörjningsstrategi, nytta, inköp, omställning och informationssäkerhet samverka med varandra i processen för införande av välfärdsteknik är viktigt. Läs SKR:s modell som beskriver processen för att implementera Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

Att lyckas med implementering inom folkhälsoområdet — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se) Här har vi samlat information och material för dig som arbetar med att implementera insatser inom folkhälsoområdet. Här finns den forskningsbaserade rapporten “Från nyhet till vardagsnytta – om implementeringens mödosamma konst” som ger en grund inom spridnings- och implementeringsområdet. Här finns också verktyget “Checklista för implementering Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

Nytt digitalt stöd kan hjälpa vid smärta – Högskolan Dalarna (du.se) Smärta, både kortvarig och långvarig, utgör en av de vanligaste anledningarna för patienter att söka vård. Veronica Sjöberg har utvecklat en app för behandling, som visualiserar fysisk aktivitet och smärta och som kan leda till ökad fysisk hälsa hos personer med långvarig smärta. Erfarenheter Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

Avgörande satsningar för Sveriges AI-utveckling presenteras | AI Sweden (tt.se) AI Sweden och partners lanserar två banbrytande AI-satsningar som kommer att vara centrala för svensk konkurrenskraft och möjligheterna att leverera samhällsservice av hög kvalitet. Dessa stärker samtidigt Sveriges AI-förmåga och digitala suveränitet. AI Sweden gjorde nyligen den första stora språkmodellen för nordiska språk, GPT-SW3, fritt tillgänglig Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

Läkemedelsautomater i äldreomsorgen – Öppen info: Nyttokalkyler – Confluence (atlassian.net) Nyttoanalys för läkemedelsautomater Bakgrund SKR Kompetenscenter välfärdsteknik har tillsammans med Inera tagit fram ett stöd till kommuner för att underlätta kommunernas arbete att ta fram nytta och kostnader för specifika välfärdstekniker. Denna nyttokalkyl avser införande av läkemedelsautomat. Syfte med nyttokalkylen Många kommuner har idag ett Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”