chattsymboler

Chatt för psykisk hälsa i Vallentuna

Vallentuna kommun har startat en chatt som har fokus på psykisk ohälsa och beroendeproblematik.

Det är öppenvården i Vallentuna kommun som under juni startade upp sin chatt, som riktar sig till kommunens invånare som upplever ökad press och en svår livssituation. Tanken med chatten är att vägleda och ge råd och information om vilka möjligheter det finns i samhället för att få rätt hjälp.