Föreningen Sveriges Socialchefer webbsida

FSS-medlemmar gör skillnad genom att dela med sig

FSS startar Linkedin-grupp med målet att ta tillvara, dela och sprida viktiga lärdomar och erfarenheter med kollegor i en annan kommun. Krisen som samhället upplever till följd av covid-19-pandemin ställer krav på att snabbt nå fram till nya lösningar för att klara utmaningarna i välfärden. Under våren har digitaliseringens möjligheter använts på ett sätt som vi aldrig tidigare har sett – smart, modigt och innovativt. Många initiativ som kan spridas och delas kollegor emellan, stöd och inspiration för att klara liknande utmaningar.

Gå med i FSS Linkedin-grupp FSS bidrag till digitalvardochomsorg.se!

Du kan också maila ditt bidrag till FSS på digitaliser[email protected].