Tecknad chatbot och smarttelefon visar en dialog

Chattbott avlastar personal

Chattbottar kan användas för att öka tillgänglighet och avlasta personal med att ge information 24/7 till invånarna. Två kommuner som erbjuder sina invånare information med stöd av en chattbott är Tomelilla och Ronneby. 

Ronnebys chattbott har fokus på coronafrågor och har lanserats på Ronneby kommuns hemsida ronneby.se. Boten är tränad till att svara på frågor rörande coronaviruset både vad gäller Folkhälsomyndighetens nationella allmänna råd och Ronneby kommuns perspektiv och de åtgärder kommunen har vidtagit. Tomelilla har också precis startad sin chattbott Kim för att öka invånarnas möjligheter att få kontakt med kommunen och kan svara på det mesta som rör kommunens service. 

PTS har publicerat information som stöd i arbetet med att ta fram en chattbott, bland annat en rapport om tillgänglighet i chattjänster (till studien) och en checklista som stöd för att göra chattboten tillgänglig (till Checklistan

Se även PTS utvärdering av tillgänglighet i chattbottar som genomfördes 2018 och kom bland annat fram till att om chattbottarna ska vara tillgängliga för personer med funktionsnedsättning och äldre bör chattbottutvecklarna tänka på att: 

  • Göra chattboten personlig för ökad trygghet och förståelse 
  • Tydliggöra för användaren hur denna ska interagera med chattboten 
  • Göra det enkelt för användaren att förstå vad som är frågan och vad som är svaret 
  • Chattboten måste förstå användarnas frågor, eller ge förslag på frågeställningar 
  • Göra innehållet tillgängligt för alla 
  • Chattbottutvecklarna bör involvera användargrupperna vid utvecklingen av sina tjänster 
  • Små förbättringsåtgärder skulle underlätta användningen, oavsett om användaren har en funktionsnedsättning eller inte