Checklista att bocka av

Checklista för tillgängliga digitala möten

Myndigheten för delaktighet har tagit fram en checklista för tillgängliga digitala möten som kortfattat beskriver hur tillgängliga möten skapas genom kunskap om grundläggande förutsättningar för att alla ska kunna delta.

I checklistan får du konkreta tips på vad du behöver tänka på innan mötet, struktur och teknik, under mötet och efter mötet Det handlar också om att se till att det fungerar med:

  • hjälpmedel eller annan stödjande teknik
  • åtgärder, såsom teckenspråks- och skrivtolkning under mötet och textning eller syntolkning efter mötet.

Utöver alla tips så kan du också hitta länkar till mer kunskap och där en av dem är till Funktionsrätt Sveriges checklista för tillgängliga möten som bidrar till ytterligare fördjupning och förståelse för den intresserade.