Civic Tech demodag. Upptäck ny teknik för samhällsnytta. VINNOVA Civik Tech.

Civic Tech Demodag – upptäck ny teknik för samhällsnytta

Civic tech sweden är ett nätverk av personer, organisationer och offentliga aktörer som verkar för att möjligheterna med öppen och fri digitalisering ska komma så många som möjligt till del. Civic tech är digitala lösningar som kan göra det offentliga mer öppet och transparent, där medborgare kan vara både medskapare och behovsägare. Med andra ord – teknik för samhällsnytta.

Vinnova har under 2020 och 2021 genomfört en satsning på civic tech där 14 projekt fått stöd för att utveckla medborgarnära tjänster i samverkan med idéburna organisationer, offentliga verksamheter och digital talang. Nu är det dags för rapportering – och du kommer få träffa alla projekten!

Den 5 oktober 2021 kl 09.00 till 12.00 är Civi Techs Demodag.

Titta live – och chatta med projekten

Demodagen är digital så du kan befinna dig var du vill. Några från projekten är med i en studio i Stockholm och några är med digitalt precis som dig. Tillsammans med @pernillan från Civic Tech Sweden kommer du kunna chatta med projekten i chatten bredvid sändningen på YouTube .

Titta live – och chatta med projekten här på YouTube

Mer om demodagen hittar du på Civic Techs webb

Projekten som presenteras

Här de 14 projekt som fått stöd från Vinnova. Om du klickar dig in på dem så kan du prata med dem direkt genom att kommentera deras inlägg.

 • 3MaKS – Målsättning, motivering och mätning vid kronisk sjukdom
 • Action For Society 3 – Sätter trygghet på kartan
 • Biologg 2 – Naturen som ett spel
 • Civic Tech Platform 5 – Samordning och utveckling av ett nationellt civic tech-ekosystem
 • ClimateVisualizer 3 – Koldioxidbudgetar
 • Digifysiska Vårdkontakter – Ökar tryggheten för personer på särskilda boenden
 • Egenmakt – Arbetsrehabilitering i samverkan med digitalt stöd
 • Handiscover – Användardriven tillgänglighetsinformation till det offentliga rummet
 • Medborgarnavet 4 – Medborgarcentrerad informationsdelningstjänst
 • Open Up! – Skapa innovation & transparens med öppna inköpsdata
 • Panta på stan! – Pant på take away-muggar
 • Placetoplan 6 – Digital plats- och plandialog
 • Plato 6 – Hjälper gräsrötter samskapa platser
 • Stadslabbet – Medborgardialog & samskapande i Augmented Reality