Coronapandemin ur ett upphandlingsperspektiv

Coronapandemin ur ett upphandlingsperspektiv

Under våren blev upphandling och statsstödsreglerna heta ämnen, när coronapandemin slog till med full kraft. Upphandlingsmyndigheten har sammanställt sina erfarenheter och insikter från de första sex månaderna av pandemin i rapporten Coronapandemin ur ett upphandlingsperspektiv

Några av slutsatserna som lyfts i rapporten är bland annat:

  • Coronapandemin har skyndat på den digitala utvecklingen generellt. En utveckling som sannolikt kommer att påverka offentlig upphandling, till exempel genom fortsatt digitalisering av inköpsprocessen. Andra möjliga konsekvenser inom upphandlingsområdet är att it-relaterade upphandlingar kan antas öka och att upphandlande myndigheter i större utsträckning tillgodoser behov genom upphandling av tjänster i stället för varor.
  • Det pågår ett omfattande förändringsarbete inom vårdområdet som bland annat kännetecknas av en vilja att utveckla primärvården, driva på digitaliseringen och att öka tillgängligheten för vårdtagare, särskilt i glesbygd. En rad utredningar på senare tid har visat på behovet av stöd kring upphandling inom vård- och omsorgsområdet – ett behov som sannolikt har ökat till följd av den ansträngda situationen inom området på grund av pandemin.

.