Inera Sändare mottagare

Dags att förbereda för Säker Digital Kommunikation

Idag skickas känslig information mellan kommuner, regioner och statliga myndigheter ofta med fax eller brev. Med tjänsten Säker digital information, SDK, ska man kunna skicka informationen digitalt istället. Inera ansvarar för den adressbok som utgör kärnan i tjänsten. Redan nu är det dags att börja med lokala förberedelser för att kunna införa tjänsten när den lanseras i början av nästa år.

Framöver ska det istället gå att skicka säkra digitala meddelanden mellan aktörer som är anslutna till tjänsten Säker digital kommunikation, där SDK Adressboken är en del.

Målet är att Sverige ska ha standarder, regelverk och gemensam adressbok på plats för digital kommunikation mellan regioner, kommuner och statliga myndigheter samt privata utförare av offentligt uppdrag nästa år. Just nu pågår 24 olika pilotprojekt inom projektet Säker digital kommunikation.