Därför är Värmdö bäst på digitalisering

Värmdö Sveriges digitaliseringskommun 2023 – Dagens Samhälle (dagenssamhalle.se)

Värmdö är Sveriges Digitaliseringskommun och prisas för hur man tränat medarbetare och chefer i att jobba smartare. Nu satsar kommunen på AI-lösningar som bland annat ska befria socialsekreterarna från att skriva journaler. 

Värmdö tar över stafettpinnen som Sveriges Digitaliseringskommun från Sundsvall. Det var en stolt kommundirektör som visade upp statyetten under Kvalitetsmässan i Göteborg där priset delades utpå tisdagskvällen.

– Det känns alldeles fantastiskt. Det betyder att vi kan åka hem och bära och sprida stoltheten över det vi gör. På lite längre sikt är det också en utmärkelse som förpliktigar så vi kommer att behöva fundera på hur vi kan bära den här utmärkelsen, säger Cecilia Lejon till Dagens Samhälle.

I juryns motivering står det bland annat att Värmdö är en kommun som ”bokstavligen tränar sina chefer och medarbetare för att göra morgondagens välfärd tillgänglig i dag”. Det görs bland annat genom det ettåriga träningsprogram som alla chefer i kommunen ska genomgå.

Under devisen ”Smartare Värmdö” har kommunen samlat en rad satsningar som handlar om omställning på olika sätt. Kommunen har bland annat skapat en ”automationsfabrik” för att se över alla beslutsprocesser och kunna minska administrationen för medarbetarna. Man har också satsat på så kallat inloggat läge där invånarna på sikt ska kunna hantera alla sina kontakter med kommunen genom en enda inloggning, en tjänst som redan nu är tillgänglig för Värmdös företag.

Värmdö har också fått uppmärksamhet för sitt AI-arbete. Kommunen har inrättat ett AI-råd som ska göra etiska överväganden. En av de lösningar som just nu prövas av rådet är en modell för att minska administrationen för socialsekreterarna. En handhållen enhet ska finnas med i socialsekreterarnas möten med klienterna och spela in samtalet.

– Den tar upp det som sägs och AI:n sorterar in informationen i journalen i realtid. Man går också igenom journalen innan mötet är slut så att man är överens om det som står där, berättar Birgitta Zaar, chef för individ- och familjeomsorgskontoret i Värmdö kommun.

AI:n strukturerar innehållet från möten under en utredning och sammanställningen utgör sedan underlag när socialsekreteraren ska besluta om insatser.

– Socialsekreterarna kommer inte att behöva skriva en enda journal eller en enda utredning. I dag lägger de ner massor med tid på att få till texten i utredningen, säger Birgitta Zaar.

Den prototyp för socialtjänsten som Värmdö tagit fram kommer att testköras efter jul och prövas i skarpt läge från mars.

När Cecilia Lejon på onsdagsmorgonen berättade om kommunens arbete under ett vinnarseminarium på Kvalitetsmässan underströk hon att det inte finns några alternativ till att fortsätta den digitala omställningen.

– Det här är en central överlevnadsfråga för hela det offentliga Sverige.