DEBATT: Kalmar visar vägen med digital utveckling i äldreomsorgen

DEBATT: Kalmar visar vägen med digital utveckling i äldreomsorgen (dagenskalmar.nu)

Kalmar kommun har länge stått som en bastion av innovation inom äldreomsorgen i Sverige, främst genom sin framstående användning av välfärdsteknik och digitalisering. Under året som gått har vi varit årets ehälsokommun i Sverige. Detta har gjort Kalmar känt i bara i Sverige utan hela Norden. Nu vår är jag därför inbjuden att berätta om detta både till Vårdarenan och Vitaliskonferensen. 

Vi har med stolthet nått en punkt där vår äldreomsorg inte bara möter dagens behov utan även banar väg för framtiden. Med detta som utgångspunkt, blickar vi nu framåt mot ännu djärvare projekt som kommer att revolutionera vården ytterligare. Vår nyligen genomförda studieresa till Japan har öppnat nya dörrar för innovation. 

 Japan, en global ledare inom välfärdsteknik, har gett oss värdefulla insikter och inspiration. Resultatet är ett ambitiöst projekt inom äldreomsorgen som inte bara fokuserar på effektivisering och digitalisering, utan även på att skapa en lugn, tyst och luktfri boendemiljö för våra äldre. 

 En av de mest lovande innovationerna är införandet av sensorer.  Både i inkontinensskydd för att upprätthålla god hygien, komfort och integritet för våra äldre. Men även ett effektivt verktyg för att förebygga fall – en av de största riskerna inom äldreomsorgen. Det handlar inte bara om att införa ny teknik, utan att göra den till en integrerad och värdeskapande del av vård- och omsorgsprocessen.

 Vi står också inför ett skifte där traditionella arbetsmetoder förhoppningsvis ersätts med AI-baserad schemaläggning för att minska administrationen och öka effektiviteten. Med detta förhållningssätt kan personalen fokusera mer på det mänskliga mötet och individuell omsorg, samtidigt som vi optimerar resursanvändningen.

 Denna digitala transformation av äldreomsorgen leder oss mot en mer hållbar och klimatsmart kommun. Genom att kontinuerligt omvärldsbevaka och integrera ny teknik, bidrar vi inte bara till våra omsorgstagares välbefinnande, men även till en hållbar framtid för hela kommunen.

Debattartikel skriven av Michael Ländin, (S), ordförande omsorgsnämnden Kalmar. Läs artikeln i sin helhet genom att klicka på ovan länk.