Dela Digitalt Tillsammans skapar vi en smartare välfärd

Dela Digitalt

Syftet med Dela Digitalt är att bidra till verksamhetsutveckling och förändringsarbete i hela offentlig sektor. Genom att dela utvecklingsidéer, metoder och verktyg och genom att bedriva utveckling tillsammans, kan offentlig sektor snabbare och billigare bli mer effektiv.

Innehållet genereras av enskilda personer och verksamheter. Det är också dessa som ansvarar för innehållet. Till exempel kan ni hitta Go-DigIT -ökad digital kompetens i Göteborgs Stad som delar sina erfaenheter

GO-DigIT är ett ESF-finansierat projekt som syftar till att rusta medarbetare och ledare i en allt mer digitaliserad arbetsmiljö, samt att höja personalens digitala kompetens inom sektorerna: äldreomsorg, hälso- och sjukvård, individ- och familjeomsorg samt funktionshinder i Göteborgs Stad. Projektet startade i mars 2019 och pågår till augusti 2021.