Deladigitaltwebben

DelaDigitalt – en digital anslagstavla för Sveriges hela offentliga sektor

Dela Digitalt har utvecklats av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), i samverkan med Göteborgsregionens kommunalförbund. Syftet med Dela Digitalt är att bidra till verksamhetsutveckling och förändringsarbete i hela offentlig sektor. Genom att dela utvecklingsidéer, metoder och verktyg och genom att bedriva utveckling tillsammans, kan offentlig sektor snabbare och billigare bli mer effektiv.

Dela digitalt kan användas i fler syften precis som vi gjort med det inlägg vi har publicerat på DelaDigitalt. Där vi publicerade dels för att tala om att vi finns men framförallt för att fråga efter kunskaper och erfarenheter som vi kan dela på digitalvardochomsorg.se