Illustration av personer med olika färg placerade som ett hjärta

Delaktighetsdagen 2021 – Agenda 2030 och universell utformning

Alla behöver vara med och delta i arbetet med Agenda 2030. Det är också ett mål i agendan att alla ska kunna ta del av resultatet och att ingen ska lämnas efter oavsett ålder, funktionsförmåga, kön etc.

På Delaktighetsdagen den 18 januari 2021 får du lära dig mer om betydelsen av universell utformning i arbetet för att nå målen i Agenda 2030. Du får bland mycket annat höra om
SKR:s arbete med målen i Agenda 2030 ur ett funktionshinderperspektiv och hur man kan jobba med jämlik livsmiljö.

HÄR kan du se hela programmet och anmäla dig.