Den första boken om offentlig sektors digitalisering

Den första boken om offentlig sektors digitalisering | Göteborgs universitet (gu.se)

Författarna till en nyligen publicerad bok vill rädda välfärden genom att ge ett nytt, forskningsbaserat faktaunderlag för digitalisering i offentlig sektor. De argumenterar för att det bästa sättet att uppnå omställning är att utnyttja digitaliseringens möjligheter på rätt sätt.