Den första nationella gemensamma e-hälsospecifikationen är här

E-hälsomyndigheten har beslutat att ge Socialstyrelsens Informationsspecifikation för uppmärksamhetsinformation – version 5.0 status som nationell och gemensam e-hälsospecifikation (NGS). Den blir Sveriges första NGS och finns nu tillgänglig i NGS-tjänsten.

Uppmärksamhetsinformation är information i en patientjournal som behöver uppmärksammas särskilt. Den kan till exempel handla om patientens medicinska tillstånd och behandlingar eller överkänsligheter. Informationen finns i vårdens journalsystem och i den nationella tjänsten Nationell patientöversikt (NPÖ).

– Beslutet om den första nationella gemensamma e-hälsospecifikationen är en milstolpe för arbetet med interoperabilitet inom hälsa, vård och omsorg. Användning av nationella gemensamma e-hälsospecifikationer underlättar informationsutbyte och bidrar till ökad kvalitet inom sektorn, säger Annemieke Ålenius, avdelningschef på E-hälsomyndigheten.

Informationsspecifikation för uppmärksamhetsinformation – version 5.0 har genomgått en bedömningsprocess och uppfyller kriterierna för hur e‑hälsospecifikationen har tagits fram och används.

Flera fördelar med nationella gemensamma e-hälsospecifikationer

Genom att använda nationella och gemensamma e‑hälsospecifikationer (NGS:er) kan information enklare återanvändas där den behövs, vilket minskar dubbeldokumentation. Dessutom blir rapportering och jämförelse av hälsodata enklare och mer tillförlitlig. Att använda NGS:er underlättar också utvecklingen av digitala tjänster och informationssystem.

NGS-tjänsten är en kvalitetssäkrad katalog med uppgifter om e-hälsospecifikationer. I tjänsten kan personer som arbetar med informationsutbyte inom hälso- och sjukvård och socialtjänst hitta och dela uppgifter om e‑hälsospecifikationer och nationella gemensamma e-hälsospecifikationer.

Läs mer om nationella gemensamma e-hälsospecifikationer

Besök NGS-tjänsten