Design av ny teknik och ny design av begreppet äldre teknikanvändare

Design av ny teknik och ny design av begreppet äldre teknikanvändare

Marie Sjölinder senior forskare på RISE har i en krönika delat sitt resoneman om gruppen “äldre” och äldre som teknikanvändare.

Begreppet ”äldre” saknar tydliga definitioner och är förknippat med en rad föreställningar och stereotyper. De åldersrelaterade stereotyperna bygger på en uppfattning om att äldre generellt sätt är oattraktiva, sköra, beroende, glömska, oflexibla och oförmögna att lära sig nya saker. Dessa negativa stereotyper påverkar även hur vi kommunicerar och interagerar då vi möter någon som vi kategoriserar som äldre. Röst och gester anpassas även på ett sätt som bekräftar och förstärker stereotyperna.