Maria Gill projektledare på RISE

Det här är bara början!

Den här webbsidan har kommit till för att vi är i ett exceptionellt läge som ställer stora krav på snabba och koordinerade lösningar. Sidan är en integrerad information- och stödportal för snabbspår inom den digitala transformationen av kommunal vård, omsorg och socialtjänst. 

Nu har vi lanserat sidan med struktur och lite innehåll men det är bara början. Här kommer vi hela tiden fylla på med nyheter, stöd, checklistor, forskning och vad som nu kan vara relevant för uppgiften. Berätta för oss vad du vill hitta här! Under rubriken Marknadsplatsen kommer du hitta fler och fler digitala verktyg och lösningar från en mängd olika leverantörer för olika behov.  

Sidan upprätthålls av RISE i samverkan med Socialstyrelsen, E-hälsomyndigheten, Myndigheten för delaktighet, SKR, Föreningen Sveriges socialchefer, Upphandlingsmyndigheten, PTS, Vårdanalys, IT & Telekomföretagen, Swedish Medtech och Medtech4Health samt medfinansieras av Socialdepartementet.  

Maria Gill berättar om och hälsar välkommen till sajten digitalvardochomsorg.se