Logotyp SBU

Det saknas forskning kring vården av äldre

Det finns generellt stora luckor i kunskapen om vården av äldre. Det har SBU (statens beredning för medicinsk och social utredning) slagit fast efter att ha granskat åtta olika områden.

Varför är det så? Se filmen som SBU har tagit fram. Här får du också veta mer om hur strukturerat teamarbete inom äldrevården leder till att fler personer får tillbaka rörlighet och förmåga att klara vardagssysslor på egen hand efter till exempel stroke och höftfraktur. SBU lyfter fram en metod som innebär att samma vårdteam ansvarar för vården på sjukhuset och för rehabiliteringen i hemmet.

HÄR kan du se filmen och läsa mer om vad SBU har granskat av forskning inom äldreomsorgen.

HÄR finns publikationen Kunskapsläget för bedömning och insatser inom äldreomsorgen som redovisar det vetenskapliga kunskapsläget om äldreomsorg.