Digg ger juridisk vägledning i digitaliseringsfrågor

Digg ger juridisk vägledning i digitaliseringsfrågor | Digg

Arbetar du som jurist på en kommun, myndighet eller region? Då har vi några tips till dig. Vi på Digg har tagit fram tre nya vägledningar som riktar sig till jurister som arbetar med att automatisera handläggning och beslut eller som tar fram nya regelverk.

Utforma regelverk digitaliseringsvänligt

I vägledningen ger vi dig som offentlig aktör stöd och rekommendationer i hur du utformar nya regelverk som underlättar digitalisering och digitala arbetssätt. Det kan exempelvis handla om att ta fram nya myndighetsföreskrifter eller svara på en remiss. Vägledningen riktar sig främst till jurister men även andra roller har nytta av vägledningen, exempelvis du som arbetar som verksamhetsutvecklare, handläggare eller utvecklare.

Skapa automationsvänliga regelverk

Vägledningen ger dig som offentlig aktör stöd och rekommendationer i hur du skapar regelverk som är anpassade efter hur en dator fungerar. Genom att anpassa regelverken blir det enklare att låta en maskin eller en teknik att utföra ett arbetsmoment. Vägledningen riktar sig främst till jurister som arbetar med att ta fram nya regelverk, men även andra roller har nytta av vägledningen, exempelvis du som arbetar som verksamhetsutvecklare, handläggare eller utvecklare.

Automatisera handläggning och beslut

Vägledningen ger dig som offentlig aktör stöd i arbetet med att automatisera handläggning och beslut i din verksamhet. Vägledningen ger ett grundläggande rättsligt stöd i hur du som offentlig aktör ska ta hänsyn till förvaltningslagens bestämmelser när du arbetar med automatisering. Vägledningen riktar sig till jurister och andra som arbetar med automatisering.

Därför har vi tagit fram vägledningarna

En av Diggs uppgifter är att ge dig som offentlig aktör vägledning i juridiska frågor kopplat till digitalisering. Regelverk upplevs ofta som en hindrande eller försvårande faktor för offentliga aktörer när de arbetar med att digitalisera sina verksamheter. Genom våra vägledningar vill vi på Digg stötta dig som offentlig aktör i ditt digitaliseringsarbete. Vi tror att om digitaliseringsperspektivet finns med redan från start, exempelvis vid utformningen av nya författningar, så finns det bättre möjligheter att lyckas med digitaliseringen.

Vägledningarna har tagits fram av jurister på Digg i samarbete med medarbetare från andra statliga myndigheter, kommuner och regioner. Vi på Digg har även involverat forskare inom juridik och digitaliseringsområdet i arbetet med att ta fram vägledningarna.