Digifysiska vårdkontakter i Malå och Saxnäs

Digifysiska vårdkontakter ger trygghet på särskiltboende

Projektet Digifysiska vårdkontakter som RISE Research Institutes of Sweden projektleder ska skapa trygghet för medborgare som bor i särskilda boenden och deras anhöriga i Region Västerbottens närsjukvårdsområde i södra Lappland. Denna video berättar mer om hur projektet vill hantera utmaningen och öka dessa medborgares förtroende för vård och omsorg genom kombinationen av digitala och fysiska vårdtjänster.

Projekt Digifysiska vårdkontakter för medborgare på särskilda boenden