Digin.nu En webbplats om digital inkludering och tillgänglighet

Digin.nu

En webbplats om digital inkludering och tillgänglighet

Digin.nu är en informations­webbplats för frågor och utmaningar kopplat till digital inkludering och tillgänglighet. Fokus ligger på information, inspiration och vägledning.

Webbplatsen drivs gemensamt av myndigheterna Post- och telestyrelsen (PTS), Myndigheten för digital förvaltning (DIGG), Myndigheten för delaktighet (MFD) och Myndigheten för tillgängliga medier (MTM).