Digital Alkoholprevention

Under våren 2019 testade fler kommuner i Sörmland det digitala behandlingsstödet Previct Alkohol i projektet ”Digital Alkoholprevention i Sörmland” (DiAS). Projektets syfte var att i samverkan med åtta kommuner i Sörmland, testa och inhämta erfarenheter från Previct från både behandlare och klienter. 13 behandlare och 18 klienter deltog i studien som skulle utvärdera om Previct kan rekommenderas som komplement till ordinarie behandling inom beroendevården. Testerna pågick upp till 6 månader. En övervägande del av såväl behandlare som klienter har visat sig vara positivt inställda till Previct som behandlingsstöd och har även bidragit med förslag till förbättringar. Projektet tittade på nyttan där intresset fram för allt varit erfarenheterna utifrån klienter och behandlares perspektiv.  

Här kan ni lyssna på Fou-podden med Anna Åkerberg och Karl Schultz som berättar om projektet DiAS. Du får också en liten smakbit av resultatet där bland annat Staffan Lundvall, som använt Previct med sina klienter, berättar om sina erfarenheter.