Digital delaktighet för seniorer

I ett land som Sverige där samhället till stora delar är digitaliserat och digitala verktyg och tjänster det normala, hamnar de som inte använder internet i ett utanförskap.

För de flesta svenskar är det uppkopplade, digitala livet en naturlig del av vardagen och nio av tio svenskar använder internet varje dag. Men en femtedel av pensionärerna använder inte internet alls och bland de äldsta är siffran ännu lägre. Även personer som använder internet riskerar att hamna i ett utanförskap om de exempelvis saknar kunskap om hur man använder samhällsviktiga digitala tjänster eller om de behöver hjälp för att använda tjänsterna. Utöver okunskap så är många oroliga för vad som kan hända på nätet.

Förutom att ökad kunskap ökar möjligheten att bli delaktig i det digitala samhället så ökar det även möjligheten för var och en att avgöra om en digital tjänst är säker eller inte. Genom kunskap kan man fatta ett välgrundat beslut om man vill vara en del av livet på nätet eller inte, och i vilken omfattning.

Läs mer om digital delaktighet för seniorer på SKRs sidor om Välfärdsteknik